German-Polish translation for "weg"

"weg" Polish translation

weg
Adverb | przysłówek adv umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • … ist weg, … sind weg nicht da
  nie maGenitiv | dopełniacz gen
  … ist weg, … sind weg nicht da
 • … ist weg, … sind weg
  … znik(ną)ł (-[nę]łyPersonalform | forma męskoosobowa persf -[nę]li)
  … ist weg, … sind weg
 • der Zug ist weg
  pociąg odszedł
  der Zug ist weg
 • hide examplesshow examples
ihm blieb die Luft weg
zatkało go
ihm blieb die Luft weg
Hände weg!
precz z rękami!
Hände weg!
vom Fleck weg
od razu, z miejsca
vom Fleck weg
nichts wie weg!
nichts wie weg!
weit weg (von)
bardzo daleko, z dala (odGenitiv | dopełniacz gen)
weit weg (von)
in Physik hat er was weg
on się dobrze zna na fizyce
in Physik hat er was weg
ich kann hier nicht weg
ich kann hier nicht weg
Finger weg!
precz z rękami!
Finger weg!
das muss weg
to trzeba usunąćoder | albo, lub od zużyć
das muss weg
geh bloß weg!
idźże stąd!
geh bloß weg!
da blieb mir die Spucke weg
(aż) zatkało mnie
da blieb mir die Spucke weg
scher dich weg!
wynoś się stąd!
scher dich weg!
Pfoten weg!
Pfoten weg!
da blieb ihm die Luft weg
go zatkało
da blieb ihm die Luft weg
er hat seine Strafe weg
on dostał za swoje
er hat seine Strafe weg
die Post muss heute weg
pocztę trzeba dziś nadać
die Post muss heute weg

"Weg" Polish translation

Weg
Maskulinum | rodzaj męski m <-[e]s; -e>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • drogaauch | również, też a. figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
  Weg
  Weg
 • dróżka
  Weg schmal
  Weg schmal
 • szlak
  Weg Verkehrsweg
  Weg Verkehrsweg
 • zu Wege bringen → see „zustande
  zu Wege bringen → see „zustande
examples
 • nach dem Weg fragen
  <za>pytać o drogę
  nach dem Weg fragen
 • der Weg nach …
  droga doGenitiv | dopełniacz gen
  der Weg nach …
 • der Weg führt durch den Wald
  droga prowadzi przez las
  der Weg führt durch den Wald
 • hide examplesshow examples
seinen Weg verfolgen
iść dalej swoją drogą
seinen Weg verfolgen
den Weg frei machen
zwalniać <zwolnić>drogę
den Weg frei machen
ich weiß den Weg
znam drogę
ich weiß den Weg
der Weg macht einen Bogen
droga tworzy łuk
der Weg macht einen Bogen
diesen Weg nehmen
iść <pójść>oder | albo, lubod <po>jechać tą drogą
diesen Weg nehmen
der Weg führte zum Fluss
droga wiodła ku rzece
der Weg führte zum Fluss
jemandem Steine in den Weg legen
rzucać komuś kłody pod nogi
jemandem Steine in den Weg legen
den Weg zum Hotel finden
trafićperfektives Verb | czasownik dokonany pf do hotelu
den Weg zum Hotel finden
sich auf den Weg machen
uda(wa)ć się (nach, zu doGenitiv | dopełniacz gen)
sich auf den Weg machen
auf dem Weg dahin
po drodze tam
auf dem Weg dahin
den langen dornigen Weg gehen
przeby(wa)ć długą, ciernistą drogę
den langen dornigen Weg gehen
der Weg zum Bahnhof
der Weg zum Bahnhof
der richtige Weg
właściwaoder | albo, lub od dobra droga
der richtige Weg
der Weg kreuzt die Bahnlinie
droga krzyżuje się z linią kolejową
der Weg kreuzt die Bahnlinie
jemandem den Weg versperren
zajeżdżać <-jechać>komuś drogę
jemandem den Weg versperren
sich auf den Weg machen
wyruszać <-szyć>
sich auf den Weg machen

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: