Polish-German translation for "jak"

"jak" German translation

jak
zaimek | Pronomen pron <pytajny | interrogativinterrog,spójnik | Konjunktion konj>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • wie
  jak
  jak
 • als
  jak spójnik | Konjunktionkonj wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
  jak spójnik | Konjunktionkonj wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
 • wenn
  jak
  jak
 • seit
  jak
  jak
examples
 • jak (+stopień najwyższy | Superlativ sup) partikel
  aller-, größt-
  möglichst +przymiotnik | Adjektiv adj
  jak (+stopień najwyższy | Superlativ sup) partikel
 • jak długo to potrwa?
  wie lange dauert das noch?
  jak długo to potrwa?
 • jak się umówimy?
  wie wollen wir uns verabreden?
  jak się umówimy?
 • hide examplesshow examples
jak sądzisz?
was meinst du?, was glaubst du?
jak sądzisz?
wie kann man nur!
jak można!
jak trzeba
wie es sich gehört, wie es sein soll
jak trzeba
anständig, wie es sich gehört
jak człowiek
zmieniać jak rękawiczkibiernik | Akkusativ akk
wechseln wie das Hemdbiernik | Akkusativ akk
zmieniać jak rękawiczkibiernik | Akkusativ akk
a jak!
klar doch!, sicher!
a jak!
stanąćczasownik dokonany | perfektives Verb pf jak wryty
stanąćczasownik dokonany | perfektives Verb pf jak wryty
jak zdrówko?
wie geht’s?
jak zdrówko?
podobnie jak
ebenso wie
podobnie jak
jak gdyby
als ob
jak gdyby
jak oparzony w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig
wie von der Tarantel gestochen
jak oparzony w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig
jeszcze jak! wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
und ob!
jeszcze jak! wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
so wenig wie möglich
jak najmniej
wie gebannt, wie verzaubert
jak urzeczony
jak długo?
wie lange?
jak długo?
jak zwykle
wie üblich, wie gewohnt
jak zwykle
byle jak
jak leci wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
wie es kommt, wahllos
jak leci wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
jak szalony wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
jak szalony wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: