German-Polish translation for "etwas"

"etwas" Polish translation

etwas
Pronomen | zaimek pron

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
etwas
Adverb | przysłówek adv

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

etwas ermatten (von)
<z>męczyć sięInstrumental | narzędnik inst
<o>słabnąć odGenitiv | dopełniacz gen
etwas ermatten (von)
auch | również, teża. etwas miesmachen
narzekać, gderać (naAkkusativ | biernik akk)
auch | również, teża. etwas miesmachen
Mangel an etwasDativ | celownik dat
brak, niedobór, deficytGenitiv | dopełniacz gen
Mangel an etwasDativ | celownik dat
etwas künden (von)
zwiastowaćAkkusativ | biernik akk
etwas künden (von)
etwas hinwirken (auf)
przyczyni(a)ć się doGenitiv | dopełniacz gen
etwas hinwirken (auf)
etwas Gutes
coś dobrego
etwas Gutes
etwas in Abrede stellen
zaprzeczać <-czyć>Dativ | celownikdat
etwas in Abrede stellen
etwasDativ | celownik dat (an) ziehen
pociągać <-gnąć>zaAkkusativ | biernik akk
etwasDativ | celownik dat (an) ziehen
etwas anleiten (zu)
wdrażać <wdrożyć>doGenitiv | dopełniacz gen
etwas anleiten (zu)
etwas herumfahren (um)
objeżdżać <objechać>Akkusativ | biernikakk
etwas herumfahren (um)
zupełnie zapomniećperfektives Verb | czasownik dokonany pf (Akkusativ | biernikakk oLokativ | miejscownik lok)
wnosić <wnieść>swój wkład (zu doGenitiv | dopełniacz gen)
etwas beisteuern
etwas fliegen (um)
oblatywać <-lecieć>Akkusativ | biernikakk
etwas fliegen (um)
etwas abstechen (von)
odbijać się, odcinać się od, na tleGenitiv | dopełniacz gen
etwas abstechen (von)
etwas verlernen
zapominać <-mnieć>Genitiv | dopełniaczgen
etwas verlernen
etwas zurückgreifen (auf)
sięgać <-gnąć>poAkkusativ | biernik akk
etwas zurückgreifen (auf)
etwas rummachen (an)
dłubać przyLokativ | miejscownik lok
etwas rummachen (an)
Sucht nach etwas
chorobliwy pociąg doGenitiv | dopełniacz gen
Sucht nach etwas
przejmować <przejąć>sięInstrumental | narzędnik inst
etwas schwernehmen
dokon(yw)aćGenitiv | dopełniacz gen
etwas vollbringen

"Etwas" Polish translation

Etwas
Neutrum, sächlich | rodzaj nijaki n <ohne Plural | tylko liczba pojedynczaohne pl>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: