German-Polish translation for "weit"

"weit" Polish translation

weit
Adjektiv | przymiotnik adj

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • szeroki, rozległy
  weit ausgedehntauch | również, też a. figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
  weit ausgedehntauch | również, też a. figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
 • daleki, odległy
  weit Weg, Reise
  weit Weg, Reise
 • obszerny, luźny
  weit Rock
  weit Rock
 • szeroko, rozlegle
  weit prädikativ | orzecznik(owy)prädund | i, oraz u.Adverb | przysłówek adv
  weit prädikativ | orzecznik(owy)prädund | i, oraz u.Adverb | przysłówek adv
 • daleko
  weit auch | również, teża. zeitlichund | i, oraz u. verstärkend
  weit auch | również, teża. zeitlichund | i, oraz u. verstärkend
 • weit gehend, weit greifendund so weiter | i tak dalej, i temu podobne usw → see „weitgehend,“ „weitgreifend
  weit gehend, weit greifendund so weiter | i tak dalej, i temu podobne usw → see „weitgehend,“ „weitgreifend
examples
 • weite Teile des Landes
  znaczna część kraju
  weite Teile des Landes
 • im weitesten Sinne des Wortes
  w najszerszym tego słowa znaczeniu
  im weitesten Sinne des Wortes
 • bei Weitem
  o wiele, daleko
  bei Weitem
 • hide examplesshow examples
weit vom Schuss
weit vom Schuss
so weit das Auge reicht
jak okiem sięgnąć
so weit das Auge reicht
mit seinen Leistungen ist es nicht weit her
jego wyniki dość marne
mit seinen Leistungen ist es nicht weit her
weit (in der Welt) herumkommen
zwiedzićperfektives Verb | czasownik dokonany pf kawał świata
weit (in der Welt) herumkommen
weit hergeholt figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
weit hergeholt figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
mit … ist es nicht weit her
… pozostawia wiele do życzenia
mit … ist es nicht weit her
von weit her
z daleka
von weit her
er stand zu weit ab, um etwas sehen zu können
er stand zu weit ab, um etwas sehen zu können
weit davon entfernt, zu …
daleki od tego, żeby
weit davon entfernt, zu …
na jednym z dalszych miejsc, daleko w tyle
es ist so weit
es ist so weit
es weit bringen
das ist recht weit
das ist recht weit
es ist noch nicht so weit
jeszcze nie poraoder | albo, lub od czas
es ist noch nicht so weit
allzu weit
so weit kommt es noch!
tego jeszcze brakowało!
so weit kommt es noch!
weit ausholen

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: