German-Polish translation for "bringen"

"bringen" Polish translation

bringen
transitives Verb | czasownik przechodni v/t <brachte, gebracht>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • przynosić <-nieść>auch | również, teża. figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
  bringen herbringen, Nutzen, Glück usw
  bringen herbringen, Nutzen, Glück usw
 • przyprowadzać <-dzić>
  bringen Person
  bringen Person
 • przywozić <-wieźć>
  bringen fahrend Sachenund | i, oraz u. Personen
  bringen fahrend Sachenund | i, oraz u. Personen
 • odnosić, zanosić <-nieść>(nach, zu doGenitiv | dopełniacz gen naAkkusativ | biernik akk)
  bringen hinbringen
  bringen hinbringen
 • odprowadzać <-dzić>
  bringen jemanden begleiten
  bringen jemanden begleiten
 • odwozić, zawozić <-wieźć>
  bringen fahrend Sachenund | i, oraz u. Personen
  bringen fahrend Sachenund | i, oraz u. Personen
 • poda(wa)ć
  bringen etwas im Radio usw
  bringen etwas im Radio usw
 • <o>publikować
  bringen publizieren
  bringen publizieren
 • sprowadzać <-dzić>(jemandem naAkkusativ | biernik akk)
  bringen Unglück
  bringen Unglück
examples
 • was bringt das? umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  po co to (wszystko)?
  was bringt das? umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
 • er bringt das nicht umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  on nie potrafi, to mu nie wyjdzie
  er bringt das nicht umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
 • etwas an sich bringen mitPräposition | przyimek präp
  przywłaszczać <-czyć>sobieAkkusativ | biernik akk
  etwas an sich bringen mitPräposition | przyimek präp
 • hide examplesshow examples
an den Mann bringen
znaleźćperfektives Verb | czasownik dokonany pf nabywcę naAkkusativ | biernik akk
an den Mann bringen
zu Fall bringen
obalićperfektives Verb | czasownik dokonany pf
zu Fall bringen
aus dem Gleichgewicht bringen figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
wytrącićperfektives Verb | czasownik dokonany pf z równowagi
aus dem Gleichgewicht bringen figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
Zinsen bringen
Zinsen bringen
in Anschlag bringen
składać <złożyć>się do strzału
in Anschlag bringen
Gewinn bringen
przynosić zysk(i)
Gewinn bringen
zum Erliegen bringen
sparaliżowaćperfektives Verb | czasownik dokonany pf
zum Erliegen bringen
zum Vorschein bringen
wydoby(wa)ć na jaw
zum Vorschein bringen
in Gang bringenoder | albo, lub od setzen
zapoczątkować
in Gang bringenoder | albo, lub od setzen
zum Kochen bringen
zagotowaćperfektives Verb | czasownik dokonany pf
doprowadzićperfektives Verb | czasownik dokonany pf do wrzenia
zum Kochen bringen
in Verruf bringen
<z>dyskredytowaćAkkusativ | biernik akk
in Verruf bringen
zum Stillstand bringen
zatrzym(yw)ać
zum Stillstand bringen
jemanden in Rage bringen
wkurzać <-rzyć>kogoś
jemanden in Rage bringen
in Erfahrung bringen
dowiedzieć sięperfektives Verb | czasownik dokonany pf
in Erfahrung bringen
etwas zum Opfer bringen
składać <złożyć>w ofierzeAkkusativ | biernik akk
etwas zum Opfer bringen
in Schuss bringen
doprowadzać <-dzić>do porządku
in Schuss bringen
jemanden auf Touren bringen
rozruszaćperfektives Verb | czasownik dokonany pf
rozochocićperfektives Verb | czasownik dokonany pf
jemanden auf Touren bringen
zur Strecke bringen
unieszkodliwićperfektives Verb | czasownik dokonany pf
zur Strecke bringen
an Land bringen
wyładow(yw)ać
an Land bringen
in Sicherheit bringen
uchronićperfektives Verb | czasownik dokonany pf (vorDativ | celownik dat przedInstrumental | narzędnik inst)
in Sicherheit bringen

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: