Polish-German translation for "i"

"i" German translation

skóra i kości w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig
skóra i kości w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig
bez ładu i składu
bez ładu i składu
ein und derselbe
hier und da
tu i tam
duszą i ciałem
mit Leib und Seele
duszą i ciałem
przypływyliczba mnoga | Plural pl i odpływyliczba mnoga | Plural pl
Gezeitenliczba mnoga | Plural pl
przypływyliczba mnoga | Plural pl i odpływyliczba mnoga | Plural pl
Bośnia i Hercegowina
Bosnien und Herzegowina
Bośnia i Hercegowina
und basta!, und damit Schluss!
i już!
w mowie i piśmie
in Wort und Schrift
w mowie i piśmie
tu i tamalbo, lub | oder od ówdzie
hie und da
tu i tamalbo, lub | oder od ówdzie
dniami i nocami
Tag und Nacht
dniami i nocami
tam i z powrotem
hin und zurück
tam i z powrotem
dwoić się i troić wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
am Rotieren sein
dwoić się i troić wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
und so weiter
i po krzyku wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
das war’s, es ist vorbei
i po krzyku wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
panie i panowie!
meine Damen und Herren!
panie i panowie!
plusyliczba mnoga | Plural pl i minusyliczba mnoga | Plural pl
Vor- und Nachteileliczba mnoga | Plural pl
plusyliczba mnoga | Plural pl i minusyliczba mnoga | Plural pl

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: