German-Polish translation for "nehmen"

"nehmen" Polish translation

nehmen
transitives Verb | czasownik przechodni v/t <nimmt, nahm, genommen>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • brać <wziąć>(aus / etwas zGenitiv | dopełniacz gen), (etwas auf sich na siebieAkkusativ | biernik akk), (sichDativ | celownik dat sobie)
  nehmen
  nehmen
 • wypićperfektives Verb | czasownik dokonany pf
  nehmen Tee usw
  napić sięperfektives Verb | czasownik dokonany pfGenitiv | dopełniacz gen
  nehmen Tee usw
  nehmen Tee usw
 • zaży(wa)ć
  nehmen Arznei
  nehmen Arznei
 • odbierać <odebrać>auch | również, teża. figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
  nehmen wegnehmen, Schlaf, Hoffnung usw
  zab(ie)rać
  nehmen wegnehmen, Schlaf, Hoffnung usw
  nehmen wegnehmen, Schlaf, Hoffnung usw
 • zdoby(wa)ć
  nehmen Festung
  nehmen Festung
examples
 • an sich nehmen Sache
  brać <wziąć>, zatrzym(yw)ać dla siebie, przywłaszczać <-czyć>sobieAkkusativ | biernik akk
  an sich nehmen Sache
 • diesen Weg nehmen
  iść <pójść>oder | albo, lubod <po>jechać tą drogą
  diesen Weg nehmen
 • den Zug nehmen
  <po>jechać pociągiem
  den Zug nehmen
 • hide examplesshow examples
Reißaus nehmen
da(wa)ć drapaka, da(wa)ć dyla
Reißaus nehmen
ernst nehmen
traktować poważnieoder | albo, lub od (na) serio
ernst nehmen
Drogen nehmen
narkotyzować się, brać narkotykioder | albo, lub od umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg dragi
grzać salopp, derb | wyraz pospolity, rubasznypop
Drogen nehmen
in Schlepp nehmen
brać <wziąć>na hol
in Schlepp nehmen
keine Notiz nehmen (von)
nie zwracać <zwrócić>uwagi (naAkkusativ | biernik akk)
keine Notiz nehmen (von)
die Kurve nehmen
brać <wziąć>zakręt
die Kurve nehmen
seinen Hut nehmen
złożyćperfektives Verb | czasownik dokonany pf rezygnację, odejśćperfektives Verb | czasownik dokonany pf
seinen Hut nehmen
in Haft nehmen
aresztowaćimperfektives und perfektives Verb | czasownik dokonany i niedokonany (im)pf
in Haft nehmen
Zuflucht nehmen (zu etwas)
uciekać <uciec>się (doGenitiv | dopełniacz gen)
Zuflucht nehmen (zu etwas)
Anstoß nehmen (anDativ | celownik dat)
<z>gorszyć sięInstrumental | narzędnik inst
Anstoß nehmen (anDativ | celownik dat)
Bezug nehmen aufAkkusativ | biernik akk
powoł(yw)ać się naAkkusativ | biernik akk
Bezug nehmen aufAkkusativ | biernik akk
Unterricht nehmen
pobierać nauki
brać lekcje
Unterricht nehmen
einen guten Verlauf nehmen
przyb(ie)rać pomyślny obrót
einen guten Verlauf nehmen
Rauschgift nehmen
narkotyzować się, zażywać narkotyki
Rauschgift nehmen
unter Feuer nehmen
brać <wziąć>pod obstrzał
unter Feuer nehmen
Abschied nehmen (von)
pożegnać sięperfektives Verb | czasownik dokonany pf (zInstrumental | narzędnik inst)
Abschied nehmen (von)
in Zahlung nehmen
przyjmować <-jąć>na poczet zapłaty
in Zahlung nehmen
seinen Ausgang nehmen (von)
brać <wziąć>początek (od, zGenitiv | dopełniacz gen)
seinen Ausgang nehmen (von)
sichDativ | celownik dat das Leben nehmen
odebraćperfektives Verb | czasownik dokonany pf sobie życie
sichDativ | celownik dat das Leben nehmen
in Angriff nehmenAkkusativ | biernik akk
przystępować <-stąpić>
zab(ie)rać się umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg (doGenitiv | dopełniacz gen)
in Angriff nehmenAkkusativ | biernik akk

"Nehmen" Polish translation

Nehmen
Neutrum, sächlich | rodzaj nijaki n <-s; bpl>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • er ist hart im Nehmen
  jego nic nie powali
  er ist hart im Nehmen
 • er ist hart im Nehmen figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
  jego nic nie wyprowadzi z równowagi
  er ist hart im Nehmen figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: