German-Polish translation for "sein"

"sein" Polish translation

sein
intransitives Verb | czasownik nieprzechodni v/i <bin, bist, ist, sind, seid, sind; sei, seiest, sei; war; wäre; gewesen; sei!, seid!; sn>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • być
  sein
  sein
 • da sein → see „da
  da sein → see „da
examples
 • das Haus ist zu verkaufen
  dom jest do sprzedania
  das Haus ist zu verkaufen
 • er ist nicht zu sprechen empfängt nicht
  on nie przyjmuje
  er ist nicht zu sprechen empfängt nicht
 • er ist nicht zu sprechen ist nicht da
  er ist nicht zu sprechen ist nicht da
 • hide examplesshow examples
sein
Pronomen | zaimek pron <Possessivpronomen | zaimek dzierżawczyposs>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • jego
  sein
  sein
 • swój, swoje, swoją
  sein wenn es sich auf etwas bezieht, das (zu)demonstrativ | wskazujący dem Subjekt gehört
  swoje, swePlural | liczba mnoga pl
  sein wenn es sich auf etwas bezieht, das (zu)demonstrativ | wskazujący dem Subjekt gehört
  sein wenn es sich auf etwas bezieht, das (zu)demonstrativ | wskazujący dem Subjekt gehört
examples
aus sein
aus sein
wohlauf sein
być zdrowym
wohlauf sein
ganz Ohr sein
zamieni(a)ć się w słuch
ganz Ohr sein
Zigarrenraucher(in) sein
palić cygara
Zigarrenraucher(in) sein
einer Sache müde sein
uprzykrzyć sobieAkkusativ | biernik akk
znużyć sięInstrumental | narzędnik inst
einer Sache müde sein
laut sein
im Dienst sein
być na służbie, pełnić służbę
im Dienst sein
geeignet sein (für)
nadawać się (doGenitiv | dopełniacz gen)
geeignet sein (für)
einverstanden sein (mit)
zgadzać <zgodzić>się (zInstrumental | narzędnik inst naAkkusativ | biernik akk)
einverstanden sein (mit)
Trumpf sein
Anmarsch sein (im)
nadciągać, zbliżać <-żyć>się (aufAkkusativ | biernik akk doGenitiv | dopełniacz gen)
Anmarsch sein (im)
blau sein
być wstawionym
blau sein
k.o. sein
być kompletnie wyczerpanym
k.o. sein
być zobowiązanym pokrywać koszty utrzymania
zur Hand sein
być pod ręką
zur Hand sein
verzeichnet sein
verzeichnet sein

"Sein" Polish translation

Sein
Neutrum, sächlich | rodzaj nijaki n <-s; bpl>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: