Polish-German translation for "przez"

"przez" German translation

przez
przyimek | Präposition präp <biernik | Akkusativakk>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

  • durchbiernik | Akkusativ akkrównież, też | auch a. matematyka | MathematikMAT
    przez
    przez
  • überbiernik | Akkusativ akk
    przez
    przez
examples
patrzeć przez palce w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig
patrzeć przez palce w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig
uchwalić przez aklamację
uchwalić przez aklamację
przeprowadzać przez granicę
über die Grenze bringen
przeprowadzać przez granicę
przez przypadek
durch Zufall
przez przypadek
przez nieuwagę
przez nieuwagę
przez szacunek
aus Respekt, aus Achtung
przez szacunek
przez pryzmatdopełniacz | Genitiv gen
aus dem Blickwinkel, aus der Perspektivedopełniacz | Genitiv gen
przez pryzmatdopełniacz | Genitiv gen
przez telefon
aus Versehen
przez przeoczenie
przez pomyłkę
aus Versehen
przez pomyłkę
przechodzić przezbiernik | Akkusativ akk
durchdringenbiernik | Akkusativ akk
przechodzić przezbiernik | Akkusativ akk
przez całą dobę
rund um die Uhr
przez całą dobę
przeprawa przez góry
(hindernisreiche) Überquerungrodzaj żeński | Femininum f der Berge
przeprawa przez góry
przeskakiwać przezbiernik | Akkusativ akk
springen überbiernik | Akkusativ akk
przeskakiwać przezbiernik | Akkusativ akk
przez ułamek sekundy
przez ułamek sekundy
przez łzy
unter Tränen
przez łzy

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: