German-Polish translation for "machen"

"machen" Polish translation

machen
transitives Verb | czasownik przechodni v/t

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • <z>robić (auch | również, teża. jemanden zu etwas kogośInstrumental | narzędnik inst)
  machen verrichten, tun
  machen verrichten, tun
 • odby(wa)ć
  machen Reise
  machen Reise
 • <po>słać
  machen Bett
  machen Bett
 • <po>sprzątać (A, wLokativ | miejscownik lok)
  machen Zimmer
  machen Zimmer
 • wyrabiać <-robić>
  machen herstellen
  machen herstellen
 • sprawi(a)ć, <s>powodować
  machen (verursachen, hervorrufen) mitSubstantiv | rzeczownik subst
  machen (verursachen, hervorrufen) mitSubstantiv | rzeczownik subst
 • napędzać <-dzić>Genitiv | dopełniaczgen
  machen Angst
  machen Angst
 • robićAkkusativ | biernik akk
  machen Lärm, Unordnung, Unfug usw
  narobićperfektives Verb | czasownik dokonany pfGenitiv | dopełniacz gen
  machen Lärm, Unordnung, Unfug usw
  machen Lärm, Unordnung, Unfug usw
examples
 • jemandem Sorgen machen wird oft nur mit Verb übersetzt
  jemandem Sorgen machen wird oft nur mit Verb übersetzt
 • załatwićperfektives Verb | czasownik dokonany pf
  machen etwas zu Ende bringen
  machen etwas zu Ende bringen
examples
examples
 • etwas größer machen (bewirken) mitAdjektiv | przymiotnik adj
  powiększać <-szyć>, zwiększać <-szyć>Akkusativ | biernikakk
  etwas größer machen (bewirken) mitAdjektiv | przymiotnik adj
 • jemanden unglücklich machen
  unieszczęśliwi(a)ć kogoś
  jemanden unglücklich machen
 • jemanden neugierig machen
  zaciekawi(a)ćperfektives Verb | czasownik dokonany pf kogoś
  jemanden neugierig machen
 • hide examplesshow examples
examples
machen
intransitives Verb | czasownik nieprzechodni v/i

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • wir müssen machen, dass wir fertig werden
  musimy się pośpieszyć, aby jak najszybciej skończyć
  wir müssen machen, dass wir fertig werden
 • mach schnell!, (nun) mach schon! umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  pośpiesz się!
  mach schnell!, (nun) mach schon! umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
 • machen wir! umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  zrobi się!
  machen wir! umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
 • hide examplesshow examples
machen
reflexives Verb | czasownik zwrotny v/r

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
examples
 • sich ans Werk machen mitPräposition | przyimek präp
  zab(ie)rać się do dzieła
  sich ans Werk machen mitPräposition | przyimek präp
 • sich auf den Weg machen
  wyruszać <-szyć>
  sich auf den Weg machen
 • sich auf den Weg machen
  uda(wa)ć się (nach, zu doGenitiv | dopełniacz gen)
  sich auf den Weg machen
 • hide examplesshow examples
Fortschritte machen
robić postępy (inDativ | celownik dat wLokativ | miejscownik lok)
Fortschritte machen
traurig machen
zasmucićperfektives Verb | czasownik dokonany pf
traurig machen
rund machen
zaokrąglać <-lić>
rund machen
kleiner machen
kleiner machen
sprowadzać <-dzić>do wspólnego mianownika
gleichnamig machen
Druck machen
Pipi machen
Pipi machen
fertig machen
szykować, przygotow(yw)ać (auch | również, teża.reflexives Verb | czasownik zwrotny v/r sich się), (zu, für doGenitiv | dopełniacz gen)
fertig machen
Besorgungen machen
załatwi(a)ć sprawunki
Besorgungen machen
Urlaub machen
przebywać na urlopieoder | albo, lub od wczasach
Urlaub machen
Inventur machen
dokon(yw)ać inwentaryzacji
Inventur machen
Abstriche machen
zmniejszać <-szyć>wymagania
Abstriche machen
Heu machen
Heu machen
bewohnbar machen
doprowadzać <-dzić>do stanu mieszkalnego
bewohnbar machen
Station machen
zatrzym(yw)ać się na postój (inDativ | celownik dat wLokativ | miejscownik lok)
Station machen
Zugeständnisse machen
iść <pójść>na ustępstwa
Zugeständnisse machen
Schule machen
znaleźćperfektives Verb | czasownik dokonany pf naśladowców
Schule machen
Liebe machen
Liebe machen
chronić przed zranieniem
unverwundbar machen
mobil machen
<z>mobilizować (gegen przeciwDativ | celownik dat)
mobil machen

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: