Polish-German translation for "on"

"on" German translation

on
zaimek | Pronomen pron <dopełniacz | Genitivgen go, jego, niego; celownik | Dativdat jemu, mu, niemu; biernik | Akkusativakk go, jego; narzędnik | Instrumentalinstmiejscownik | Lokativ lok nim>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

  • er
    on
    on
jak on wygląda?
wie sieht er aus?
jak on wygląda?
on jest powiązany z mafią
er steht in Verbindung mit der Mafia
on jest powiązany z mafią
on jest lekarzem
er ist Arzt
on jest lekarzem
co on robi?
was macht er?
co on robi?
on jest szatniarzem
er arbeitet an der Garderobe
on jest szatniarzem
on opada z sił
seine Kräfte lassen nach
on opada z sił
er ist eine richtige Bohnenstange, er ist spindeldürr
on nic nie robi
er macht nichts
on nic nie robi
on jest rozwodnikiem
er ist geschieden
on jest rozwodnikiem
on podobno wyjechał
er soll abgereist sein
on podobno wyjechał
on się myje
er wäscht sich
on się myje
on mieszka sam
er wohnt alleine
on mieszka sam
on podupadł na zdrowiu
on podupadł na zdrowiu
gdzie on się podziewa?
wo steckt er denn?
gdzie on się podziewa?
on ma koguta w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
seine Haare stehen ab
on ma koguta w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
on jest moim bratem
er ist mein Bruder
on jest moim bratem
es geht ihm gut
on interesuje się nią
er interessiert sich für sie
on interesuje się nią
das liegt ihm im Blut
on ma to we krwi

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: