Polish-German translation for "w."

"w." German translation

w.
(= wiek)

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

  • Jh. (Jahrundert)
    w.
    w.
w zupełności
w zupełności
w porządku! wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
w porządku! wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
w przeciągudopełniacz | Genitiv gen
innerhalb, währenddopełniacz | Genitiv gen
w przeciągudopełniacz | Genitiv gen
w obliczudopełniacz | Genitiv gen
angesichtsdopełniacz | Genitiv gen
w obliczudopełniacz | Genitiv gen
w miniaturze
im Kleinformat
w miniaturze
chodzić wmiejscownik | Lokativ lok
tragenbiernik | Akkusativ akk
chodzić wmiejscownik | Lokativ lok
w Niemczech
w Niemczech
w parku
im Park
w parku
w głębi
w głębi
uzbrojony wbiernik | Akkusativ akk
bewaffnet mitcelownik | Dativ dat
uzbrojony wbiernik | Akkusativ akk
w kropki
getupft, getüpfelt
w kropki
w rzeczywistości
w rzeczywistości
w puszce
Dosen-, in Dosen
w puszce
w szpicprzysłówek | Adverb adv
w szpicprzysłówek | Adverb adv
w zamknięciu
unter Verschluss
isoliert
w zamknięciu
widzieć wmiejscownik | Lokativ lok
sehen incelownik | Dativ dat
widzieć wmiejscownik | Lokativ lok
w drodze
w drodze
w wykonaniudopełniacz | Genitiv gen
gespielt voncelownik | Dativ dat
w wykonaniudopełniacz | Genitiv gen
w strzępach
in Fetzen, zerfetzt
w strzępach

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: