German-Polish translation for "durch"

"durch" Polish translation

durch
Präposition | przyimek präp <Akkusativ | biernikakk>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • przez, poprzezAkkusativ | biernik akk
  durch räumlichund | i, oraz u. zeitlich
  durch räumlichund | i, oraz u. zeitlich
 • przezAkkusativ | biernik akk
  durch mittels, infolge
  durch mittels, infolge
examples
 • durch Zufall
  przez przypadek
  durch Zufall
 • durch die Post oft nur mitSubstantiv | rzeczownik subst imInstrumental | narzędnik inst übersetzt
  pocztą
  durch die Post oft nur mitSubstantiv | rzeczownik subst imInstrumental | narzędnik inst übersetzt
 • durch eigene Schuld
  z własnej winy
  durch eigene Schuld
durch
Adverb | przysłówek adv

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • durch und durch
  kompletnie
  durch und durch
 • sechs (Uhr) durch vorbei
  minęła (godzina) szósta
  sechs (Uhr) durch vorbei
 • der Strumpf ist durch
  w pończosze jest dziura
  der Strumpf ist durch
 • hide examplesshow examples
fließen durchAkkusativ | biernik akk inDativ | celownik dat
płynąć, przepływać przezAkkusativ | biernik akk
wLokativ | miejscownik lok
fließen durchAkkusativ | biernik akk inDativ | celownik dat
z własnej winy
przebi(ja)ćAkkusativ | biernik akk
durch etwas dringen
kommen durch
przechodzić <przejść>(przezAkkusativ | biernik akk)
kommen durch
damit kommst du nicht durch
na to nie uzyskasz zgody
damit kommst du nicht durch
zwracać <zwrócić>na siebie uwagęInstrumental | narzędnik inst
jemanden durch den Kakao ziehen
<z>robić balona (zGenitiv | dopełniacz gen)
jemanden durch den Kakao ziehen
tragen durch, überAkkusativ | biernik akk
przenosić <-nieść>przezAkkusativ | biernik akk
tragen durch, überAkkusativ | biernik akk
przenikać <-knąć>przezAkkusativ | biernik akk
durch etwas dringen
durch die Stadt wandern
wędrować po mieście
durch die Stadt wandern
durch das Los ermitteln
wyłaniać <-łonić>drogą losowania
durch das Los ermitteln
durch die Hintertür
tylnymi drzwiamiauch | również, też a. figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
durch die Hintertür
durch Eilboten
durch Eilboten
kommen durch
przejeżdżać <-jechać>(przezAkkusativ | biernik akk)
kommen durch
Tod durch Erhängen
śmierćFemininum | rodzaj żeński f przez powieszenie
Tod durch Erhängen
durch Beziehungen
po znajomości
durch Beziehungen
strömen durchAkkusativ | biernik akk
przepływać <-płynąć>przezAkkusativ | biernik akk)
strömen durchAkkusativ | biernik akk
durch Zuruf
przez aklamację
durch Zuruf
aus, durch Unachtsamkeit
przez nieuwagę
aus, durch Unachtsamkeit
durch Zufall

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: