German-Polish translation for "ganz"

"ganz" Polish translation

ganz
Adjektiv | przymiotnik adj

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • cały
  ganz gesamt, unversehrt
  ganz gesamt, unversehrt
 • cały, wszystek (-tka, -tko)
  ganz vollständig
  ganz vollständig
 • całkowity
  ganz Zahl
  ganz Zahl
 • zaledwie
  ganz nicht mehr als
  ganz nicht mehr als
examples
ganz
Adverb | przysłówek adv

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • bardzo
  ganz sehr
  ganz sehr
 • zupełnie
  ganz völlig
  ganz völlig
 • dość, wcale
  ganz ziemlich
  ganz ziemlich
examples
ganz gewiss
z całą pewnością
ganz gewiss
ganz leicht
cała przyjemność po mojej stronie!
ganz auf sich gestellt sein
być zdanym na własne siły
ganz auf sich gestellt sein
ganz frisch
zupełnie świeży
świeżutki (-ko) umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
ganz frisch
ganz ruhig umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
spokojniutki (-ko)
ganz ruhig umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
ganz grau
ganz gut
dość dobrze, nieźleprädikativ | orzecznik(owy) präd
ganz gut
ganz in der Nähe
zupełnie blisko
ganz in der Nähe
ganz einfach
zupełnie prosty
ganz einfach
ganz recht!
zupełnie słusznie!
ganz recht!
sehroder | albo, lub od ganz dünn
cieniutki (-ko)
sehroder | albo, lub od ganz dünn
ganz Ohr sein
zamieni(a)ć się w słuch
ganz Ohr sein
nicht ganz
nicht ganz
ganz leise
cichuśki, cichutki (-ko)
ganz leise
ganz große Klasse!
pierwsza klasa!, super!
ganz große Klasse!
ganz jung
młodziutki (-ko)
ganz jung
ganz einfach
wprost, po prostu partikel
ganz einfach
ganz trocken
suchutki (-ko)
ganz trocken

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: