Polish-German translation for "gar����"

"gar����" German translation

Did you mean gwar, garb, gat. or gra?
gar
Adverb | przysłówek adv

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
gar
rodzaj męski | Maskulinum m <-a; -y>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • großer Topfrodzaj męski | Maskulinum m
  gar
  gar
examples
hinsehen
intransitives Verb | czasownik nieprzechodni v/i <unregelmäßig | nieprawidłowyirr>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • <po>patrzeć, spojrzećperfektives Verb | czasownik dokonany pf (nach, zu naAkkusativ | biernik akk)
  hinsehen
  hinsehen
examples
 • ich kann gar nicht hinsehen
  nie mogę na to patrzeć
  ich kann gar nicht hinsehen
 • bei genauerem Hinsehen
  jeśli się (temu) dobrze przyjrzeć
  bei genauerem Hinsehen
schaden
intransitives Verb | czasownik nieprzechodni v/i <-e->

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • etwas kann ihm, ihr nicht(s) schaden umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  nic mu, jej nie zaszkodzi
  etwas kann ihm, ihr nicht(s) schaden umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
 • das schadet ihm, ihr gar nichts
  das schadet ihm, ihr gar nichts
Frage
Femininum | rodzaj żeński f

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
ganz
Adjektiv | przymiotnik adj

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • cały
  ganz gesamt, unversehrt
  ganz gesamt, unversehrt
 • cały, wszystek (-tka, -tko)
  ganz vollständig
  ganz vollständig
 • całkowity
  ganz Zahl
  ganz Zahl
 • zaledwie
  ganz nicht mehr als
  ganz nicht mehr als
examples
ganz
Adverb | przysłówek adv

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • bardzo
  ganz sehr
  ganz sehr
 • zupełnie
  ganz völlig
  ganz völlig
 • dość, wcale
  ganz ziemlich
  ganz ziemlich
examples
rein
Adjektiv | przymiotnik adj

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • czysty (-to)auch | również, też a. figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
  rein
  rein
 • szczery
  rein Wahrheit, Goldauch | również, też a.
  rein Wahrheit, Goldauch | również, też a.
examples
rein
Adverb | przysłówek adv

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • jedynie, tylko
  rein ausschließlich
  rein ausschließlich
 • absolutnie
  rein völlig umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  rein völlig umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
examples
 • rein gar nichts
  absolutnie nic
  rein gar nichts
geben
transitives Verb | czasownik przechodni v/t <gibt, gab, gegeben>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • da(wa)ć
  geben Sache, Hand, Milch, Tritt, Zeichen, Konzert, Arbeit, Antwort, Macht, Ruhe, Wort usw
  geben Sache, Hand, Milch, Tritt, Zeichen, Konzert, Arbeit, Antwort, Macht, Ruhe, Wort usw
 • poda(wa)ćDativ | celownik dat
  geben jemandem reichen
  geben jemandem reichen
 • wyda(wa)ć, urządzać <-dzić>
  geben Fest, Empfang
  geben Fest, Empfang
examples
 • geben Sie mir Herrn … am Telefon
  proszę mnie połączyć z panem …
  geben Sie mir Herrn … am Telefon
 • sichDativ | celownik dat etwas geben lassen
  <po>prosić oAkkusativ | biernik akk
  sichDativ | celownik dat etwas geben lassen
 • sichDativ | celownik dat etwas geben lassen zu einem bestimmten Zweck
  odda(wa)ć (zur Reparatur do naprawy), (in Druck do druku), (in die Obhut pod opiekę)
  sichDativ | celownik dat etwas geben lassen zu einem bestimmten Zweck
 • hide examplesshow examples
geben
reflexives Verb | czasownik zwrotny v/r <gibt, gab, gegeben>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples