German-Polish translation for "recht"

"recht" Polish translation

recht
Adjektiv | przymiotnik adj

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

recht
Adverb | przysłówek adv

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
mehr schlecht als recht
z biedą, od biedy
mehr schlecht als recht
nun erst recht!
nun erst recht!
erst recht
tym bardziej
erst recht
proszę o wesołe miny!
wenn ich mich recht erinnere
wenn ich mich recht erinnere
er könnte recht haben
on może mieć rację
er könnte recht haben
es geschieht dir recht
es geschieht dir recht
ganz recht
in vielem, mit vielem hat er recht
on ma rację pod wieloma względamioder | albo, lub od z wielu względów
in vielem, mit vielem hat er recht
nicht recht bei Verstand sein
być niespełna rozumu
nicht recht bei Verstand sein

"Recht" Polish translation

Recht
Neutrum, sächlich | rodzaj nijaki n <-[e]s; bpl>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

  • prawo (anDativ | celownik dat aufAkkusativ | biernik akk [do]Genitiv | dopełniacz gen)
    Recht Anspruch <aPlural | liczba mnoga pl -e>
    Recht Anspruch <aPlural | liczba mnoga pl -e>
examples
jemandem das Recht auf etwas bestreiten
odmawiać <-mówić>komuś prawa doGenitiv | dopełniacz gen
jemandem das Recht auf etwas bestreiten
sich das Recht vorbehalten, zu (+Infinitiv | bezokolicznik inf)
zastrzegać <-strzec>sobie prawo do + VerbalsubstantivPartizip Perfekt | imiesłów czasu przeszłego (dokonanego) pperf
sich das Recht vorbehalten, zu (+Infinitiv | bezokolicznik inf)
bürgerliches Recht
prawo cywilne
bürgerliches Recht
nur in mit Fug und Recht
z pełną słusznością
nur in mit Fug und Recht
formell im Recht sein
formalnie mieć rację
formell im Recht sein

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: