Polish-German translation for "ze"

"ze" German translation

walczyć ze snem
mit dem Schlaf kämpfen
walczyć ze snem
ze Lwowa
aus Lemberg
ze Lwowa
ze zgorszeniem
empört, schockiert
peinlich berührt
ze zgorszeniem
ze wschodu
von Osten
ze wschodu
ze wzgardą
verachtungsvoll
ze wzgardą
ze zniżką
ze zniżką
ze mną
mit mir
ze mną
ze smakiem kucharstwo | KochkunstKULIN
ze smakiem kucharstwo | KochkunstKULIN
kolega ze studiów
Kommilitonerodzaj męski | Maskulinum m
Studienkollegerodzaj męski | Maskulinum m
kolega ze studiów
prychać ze złości w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig
prychać ze złości w znaczeniu przenośnym | figürlich, bildlich, übertragene Bedeutungfig
ze skruchą
reuig, mit Reue
ze skruchą
płakać ze szczęścia
płakać ze szczęścia
wychodzić ze szpitala
wychodzić ze szpitala
odwoływać ze stanowiska
odwoływać ze stanowiska
ze starości
ze starości
ze względów zdrowotnych
aus Gesundheitsgründen
ze względów zdrowotnych
ze szkła
aus Glas
ze szkła
ze słuchu muzyka | MusikMUS
nach dem Gehör
ze słuchu muzyka | MusikMUS
ze strachu
vor Angst
ze strachu

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: