Polish-German translation for "jest"

"jest" German translation

jest
<3. Persliczba pojedyncza | Singular sg>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • er ist
  jest
  jest
 • sie ist
  jest
  jest
 • es ist
  jest
  jest
 • jest → see „być
  jest → see „być
 • jest → see „być
  jest → see „być
jest mi zimno
mir ist kalt
jest mi zimno
jest mi smutno
ich bin traurig, mir ist traurig zumute
jest mi smutno
on jest rozwodnikiem
er ist geschieden
on jest rozwodnikiem
jest mi obojętne
das ist mir egal
jest mi obojętne
jest mroźno
es friert
jest mroźno
co mu jest?
was hat er (denn)?
co mu jest?
jest ciepło
es ist warm
jest ciepło
ona jest wydekoltowana
sie hat einen tiefen Auschnitt
ona jest wydekoltowana
jest zima
es ist Winter
jest zima
to jest mi potrzebne
ich brauche es
to jest mi potrzebne
jest mu pilno (dodopełniacz | Genitiv gen)
er kann es kaum abwarten zu +bezokolicznik | Infinitiv inf
jest mu pilno (dodopełniacz | Genitiv gen)
es ist Punkt sieben
jest siódma zero
czekolada jest tucząca wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
Schokolade ist ein Dickmacher
czekolada jest tucząca wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
kto jest temu winien?
wer ist schuld daran?
kto jest temu winien?
jest rażony prądem
er hat einen Stromschlag bekommen
jest rażony prądem
co jest grane?
was ist los?
co jest grane?
hier zieht es
tu jest przeciąg
jest niedobrze znarzędnik | Instrumental inst
es steht schlecht umbiernik | Akkusativ akk
jest niedobrze znarzędnik | Instrumental inst
tak jest!
tak jest!

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: