Polish-German translation for "jeszcze"

"jeszcze" German translation

jeszcze

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • noch
  jeszcze
  jeszcze
examples
 • jeszcze jak! wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
  und ob!
  jeszcze jak! wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
 • jeszcze czego!
  nix da!
  jeszcze czego!
man könnte es noch einmal versuchen
czy jestem ci jeszcze potrzebny?
brauchst du mich noch?
czy jestem ci jeszcze potrzebny?
on jest jeszcze zielony
er ist noch ein Grünschnabel, er ist noch grün
on jest jeszcze zielony
zdążysz go jeszcze poznać
du wirst noch Zeit haben, ihn kennenzulernen
zdążysz go jeszcze poznać
das kann man noch gut gebrauchen
das kann noch sehr nützlich sein
to może się jeszcze przydać
jeszcze co! ironicznie | ironischiron
was noch nicht alles!
jeszcze co! ironicznie | ironischiron
do tego dochodzi jeszcze …
hinzu kommt noch …
do tego dochodzi jeszcze …
jeszcze popamiętasz!
du wirst dich noch wundern!
jeszcze popamiętasz!
to się jeszcze zobaczy
das wird sich noch zeigen
to się jeszcze zobaczy
co jest jeszcze do zrobienia?
was gibt es noch zu tun?
co jest jeszcze do zrobienia?
w jednym oknie jeszcze się świeciło (światło)
in einem Fenster brannte noch (das) Licht
w jednym oknie jeszcze się świeciło (światło)
jeszcze nic straconego
noch ist nicht alles verloren
jeszcze nic straconego
do tego jeszcze daleko
das liegt noch in weiter Ferne
do tego jeszcze daleko
jeszcze raz
noch einmal
jeszcze raz
jeszcze wszystko się ułoży!
alles wird gut!
jeszcze wszystko się ułoży!
chcesz jeszcze herbaty?
möchtest du noch Tee?
chcesz jeszcze herbaty?
czy zmieści się jeszcze mój bagaż?
passt mein Gepäck noch hinein?
czy zmieści się jeszcze mój bagaż?
karmi je jeszcze piersią
sie stillt noch
karmi je jeszcze piersią

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: