German-Polish translation for "viel"

"viel" Polish translation

viel
Pronomen | zaimek pron <unbestimmt | nieokreślonyindef; und | i, orazu.Zahlwort | liczebnik num mehr, meiste>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • vieles vielerlei
  dużooder | albo, lub od wiele różnych (rzeczyund so weiter | i tak dalej, i temu podobne usw)
  vieles vielerlei
 • vieles beträchtliche Menge
  dużo, masa
  vieles beträchtliche Menge
 • das viele Geld
  (taka) masa pieniędzy
  das viele Geld
 • hide examplesshow examples
examples
 • (sehr) viele Plural | liczba mnogapl
  (bardzo) dużo, wiele
  wieluPersonalform | forma męskoosobowa persf
  (sehr) viele Plural | liczba mnogapl
 • viele von uns
  viele von uns
 • viele hundert
  wiele setek
  viele hundert
 • hide examplesshow examples
examples
 • wie viele fragend
  ile
  iluPersonalform | forma męskoosobowa persf
  wie viele fragend
 • tyle, tylu
  viel zahlreich, meist mit só
  viel zahlreich, meist mit só
examples
viel
Adverb | przysłówek adv <mehr, am meisten>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
examples
viel Glück!
dużo szczęścia!
viel Glück!
halb so viel
halb so viel
nicht viel
nicht viel
soundso viel
viel Volk
tłumyMaskulinum Plural | rodzaj męski, liczba mnoga m/pl
kupa luda umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
viel Volk
viel Erfolg!
powodzenia!
viel Erfolg!
doppelt so viel
dwa razy tyle, dwakroć więcej
doppelt so viel
dokładać <dołożyć>wszelkich starań
viel Lärm um nichts
wiele hałasu o nic
viel Lärm um nichts
wywoł(yw)ać ogólne poruszenie
do cholery (G)
verdammt viel
sichDativ | celownik dat viel versprechen (von)
wiele sobie obiecywać (poLokativ | miejscownik lok)
sichDativ | celownik dat viel versprechen (von)
viel von jemandem, etwas halten
wysoko cenićAkkusativ | biernik akk
viel von jemandem, etwas halten
sporo, co niemiara
ganz schön viel
przyjemnej zabawy!
ebenso viel
tyle samo, tyleż
ebenso viel
viel Spaß!
przyjemnej zabawy!
viel Spaß!

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: