German-Polish translation for "kraft"

"kraft" Polish translation

kraft
Präposition | przyimek präp <Genitiv | dopełniaczgen>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • mocą, z mocy, z tytułuGenitiv | dopełniacz gen
  kraft
  kraft
examples
 • kraft Gesetzes
  na mocy ustawy
  kraft Gesetzes

"Kraft" Polish translation

Kraft
Femininum | rodzaj żeński f <Kraft; Kräfte>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • siła
  Kraft
  Kraft
 • mocFemininum | rodzaj żeński fauch | również, też a. Recht(ssprache) | prawo, prawniczyJUR
  Kraft Stärke, Wucht
  Kraft Stärke, Wucht
examples
 • leitende Kraft figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
  pracownik na kierowniczym stanowisku
  leitende Kraft figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
 • aus eigener Kraft
  o własnych siłach
  samodzielnie
  aus eigener Kraft
 • außer Kraft setzen
  pozbawi(a)ć mocy obowiązującej, unieważni(a)ć
  außer Kraft setzen
 • hide examplesshow examples
ohne Saft und Kraft
ohne Saft und Kraft
volle Kraft voraus!
cała naprzód!
volle Kraft voraus!
mit ganzer Kraft
z całej siły, ze wszystkich sił
mit ganzer Kraft
physische Kraft
siła fizyczna
physische Kraft

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: