German-Polish translation for "lassen"

"lassen" Polish translation

lassen
Hilfsverb <lässt, ließ, lasse!, lass!; Partizip Perfekt | imiesłów czasu przeszłego (dokonanego)pperf lassen>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • da(wa)ć, kazać
  lassen wird meist (auch | również, teża. verneint) mit inf + akk od präp + akk od gen übersetzt, etwas bewirken, veranlassen
  lassen wird meist (auch | również, teża. verneint) mit inf + akk od präp + akk od gen übersetzt, etwas bewirken, veranlassen
examples
examples
 • pozwalać <-zwolić>, da(wa)ć
  lassen dulden, zulassen
  lassen dulden, zulassen
examples
lassen
transitives Verb | czasownik przechodni v/t <lässt, ließ, lasse!, lass!; Partizip Perfekt | imiesłów czasu przeszłego (dokonanego)pperf gelassen>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • przest(aw)ać (+Infinitiv | bezokolicznik inf)
  lassen einstellen
  lassen einstellen
 • rzucać, porzucać <-cić>
  lassen auch | również, teża. verlassen
  lassen auch | również, teża. verlassen
examples
 • das Rauchen lassen
  rzucać <-cić>palenie
  das Rauchen lassen
 • lass das!
  zostaw to!, przestań!
  lass das!
 • wpuszczać <wpuścić>(inAkkusativ | biernik akk doGenitiv | dopełniacz gen)
  lassen hereinlassen
  lassen hereinlassen
 • wypuszczać <-puścić>(aus zGenitiv | dopełniacz gen)
  lassen herauslassen
  lassen herauslassen
 • zostawi(a)ć
  lassen in einem Zustand belassen, zurücklassen, überlassen
  lassen in einem Zustand belassen, zurücklassen, überlassen
examples
 • jemanden allein lassen
  zostawi(a)ć kogoś samegooder | albo, lub od samą
  jemanden allein lassen
 • lass mir das Vergnügen!
  nie psuj mi przyjemności!
  lass mir das Vergnügen!
 • das muss man ihm lassen!
  to trzeba mu przyznać!
  das muss man ihm lassen!
 • hide examplesshow examples
lassen
intransitives Verb | czasownik nieprzechodni v/i <lässt, ließ, lasse!, lass!; Partizip Perfekt | imiesłów czasu przeszłego (dokonanego)pperf gelassen>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • von jemandem lassen
  zostawi(a)ć (w spokoju)Akkusativ | biernik akk
  von jemandem lassen
 • von etwas lassen
  zaprzesta(wa)ćGenitiv | dopełniacz gen
  rzucać <-cić>Akkusativ | biernikakk
  von etwas lassen
lassen
reflexives Verb | czasownik zwrotny v/r <lässt, ließ, lasse!, lass!; Partizip Perfekt | imiesłów czasu przeszłego (dokonanego)pperf lassen>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • da(wa)ć się, możnaunpersönlich | nieosobowy unpers
  lassen
  lassen
examples
außer Acht lassenAkkusativ | biernik akk
nie zważać (naAkkusativ | biernik akk)
außer Acht lassenAkkusativ | biernik akk
einfließen lassen (inAkkusativ | biernik akk)
wtrącać <-cić>(doGenitiv | dopełniacz gen wLokativ | miejscownik lok)
einfließen lassen (inAkkusativ | biernik akk)
abstimmen lassen (überAkkusativ | biernik akk)
podda(wa)ć pod głosowanieAkkusativ | biernik akk
abstimmen lassen (überAkkusativ | biernik akk)
sich bekehren lassen
daćperfektives Verb | czasownik dokonany pf się nawrócić
sich bekehren lassen
verkommen lassen
zaniedb(yw)ać, zapuszczać <-puścić>
verkommen lassen
gesunden lassen
uzdrawiać <uzdrowić>
gesunden lassen
gären lassen
podda(wa)ć fermentacji
gären lassen
kommen lassen
sprowadzać <-dzić>
kommen lassen
sitzen lassen umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
porzucać <-cić>
puszczać <puścić>kantem salopp, derb | wyraz pospolity, rubasznypop
sitzen lassen umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
etwas bleiben lassen umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
(po)rzucićperfektives Verb | czasownik dokonany pf +Infinitiv | bezokolicznik infAkkusativ | biernik akk
etwas bleiben lassen umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
auslaufen lassen Technik | technikaTECH
wycof(yw)ać się z produkcjiGenitiv | dopełniacz gen
auslaufen lassen Technik | technikaTECH
ruhen lassen
pozostawi(a)ć do rozstrzygnięcia na później
ruhen lassen
Wasser lassen salopp, derb | wyraz pospolity, rubasznypop
odl(ew)ać się
Wasser lassen salopp, derb | wyraz pospolity, rubasznypop
einen Furz lassen salopp, derb | wyraz pospolity, rubasznypop
puścićperfektives Verb | czasownik dokonany pf bąka
einen Furz lassen salopp, derb | wyraz pospolity, rubasznypop
unberührt lassen
nie dotknąćGenitiv | dopełniacz gen
unberührt lassen
sich krönen lassen
sich krönen lassen
fallen lassen
upuszczać <upuścić>
fallen lassen
in Ruhe lassen
zostawi(a)ć w spokoju
in Ruhe lassen
zarządzać <-dzić>dogrywkę
nachspielen lassen

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: