German-Polish translation for "selbst"

"selbst" Polish translation

selbst
Pronomen | zaimek prondemonstrativ | wskazujący dem <unveränderlich | nieodmiennyunv>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • sam, samaFemininum | rodzaj żeński f
  selbst
  samoNeutrum, sächlich | rodzaj nijaki n,Plural | liczba mnoga pl same
  selbst
  samiPersonalform | forma męskoosobowa persf
  selbst
  selbst
examples
 • ich selbst
  ja sam, ja sama
  ich selbst
 • mit sich selbst
  sam(a) ze sobą
  mit sich selbst
 • von selbst
  samund so weiter | i tak dalej, i temu podobne usw (z siebie)
  von selbst
 • hide examplesshow examples
selbst
Adverb | przysłówek adv

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • selbst gebacken
  … własnego wypieku
  selbst gebacken
 • selbst gemacht
  … własnej roboty, … domowegooder | albo, lub od własnego wyrobu
  selbst gemacht
selbst
Adverb | przysłówek adv

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
sichDativ | celownik dat selbst widersprechen
być w sprzeczności z samym sobą
sichDativ | celownik dat selbst widersprechen
das versteht sich von selbst
to się rozumie samo przez się
das versteht sich von selbst
jemanden sichDativ | celownik dat selbst überlassen
zostawi(a)ć kogoś samemu sobieAkkusativ | biernik akk
jemanden sichDativ | celownik dat selbst überlassen
sich selbst übertreffen
przechodzić <przejść>samego siebie
sich selbst übertreffen
das glaubst du doch selbst nicht!
sam chyba w to nie wierzysz
das glaubst du doch selbst nicht!
sichDativ | celownik dat selbst sein Grab schaufeln
sichDativ | celownik dat selbst sein Grab schaufeln
sich selbst tragen
nie potrzebować dotacji
sich selbst tragen
selbst wenn
selbst wenn
das hat er sichDativ | celownik dat selbst zuzuschreiben
on sam jest wszystkiemu winien
das hat er sichDativ | celownik dat selbst zuzuschreiben
sich selbst lieben
sich selbst lieben
urteilen Sie selbst
niech pan(i) sam(a) to osądzi
urteilen Sie selbst
das erledigt sich von selbst
to się samo ułoży
das erledigt sich von selbst
zu sich selbst finden
opanować sięperfektives Verb | czasownik dokonany pf
przyjśćperfektives Verb | czasownik dokonany pf do siebie
zu sich selbst finden
selbst in die Hand nehmen
brać <wziąć>w swoje ręce
selbst in die Hand nehmen
sich selbst verwalten
prowadzić samorządnieoder | albo, lub od samodzielnie
sich selbst verwalten

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: