Polish-German translation for "niego"

"niego" German translation

niego
zaimek | Pronomen pronrodzaj męski | Maskulinum m <biernik | Akkusativakk>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • ihn
  niego
  niego
niego
zaimek | Pronomen pron <dopełniacz | Genitivgenrodzaj męski | Maskulinum m,rodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • seiner
  niego
  niego
examples
 • dla niego
  für ihn
  dla niego
 • od niego
  von ihm
  od niego
 • do niego
  zu ihm
  do niego
 • hide examplesshow examples
wstąpiła w niego energia
er bekam neue Energie
wstąpiła w niego energia
ale z niego głupiec
er ist vielleicht ein Idiot
ale z niego głupiec
zajeżdżało od niego piwem
er hatte eine Bierfahne
zajeżdżało od niego piwem
wstąpił w niego nowy duch
er schöpfte neuen Mut
wstąpił w niego nowy duch
podskoczę do niego wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
ich schaue mal bei ihm vorbei
podskoczę do niego wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
zalatuje od niego piwem
er hat eine Bierfahne
zalatuje od niego piwem
jechało od niego piwem wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
er hatte eine Bierfahne
jechało od niego piwem wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
jedzie od niego wódką wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
er hat eine Schnapsfahne
jedzie od niego wódką wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
jedzie od niego czosnkiem
er riecht nach Knoblauch
jedzie od niego czosnkiem
was ist er schon für ein Künstler
jaki tam z niego artysta
bije od niego radość
er strahlt Freude aus
bije od niego radość
ten argument do niego nie trafia
dieses Argument überzeugt ihn nicht
ten argument do niego nie trafia
przepadniesz bez niego
ohne ihn bist du verloren
przepadniesz bez niego
przez niego
kim jesteś dla niego?
was bist du für ihn?
kim jesteś dla niego?
trafiło na niego wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
es hat ihn erwischt
trafiło na niego wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
te argumenty do niego nie docierają
er ist taub für diese Argumente
te argumenty do niego nie docierają
wymierzył do niego z karabinu
er hat auf ihn angelegt
wymierzył do niego z karabinu
to u niego skrzywienie zawodowe wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
sein Beruf färbt ganz schön auf ihn ab
to u niego skrzywienie zawodowe wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
emanuje z niego spokój
er strahlt Ruhe aus
emanuje z niego spokój

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: