German-Polish translation for "tun"

"tun" Polish translation

tun
transitives Verb | czasownik przechodni v/t <ich tu[e], tust, tut; du tat[e]st, tat, ihr tatet; tu[e]!, tut!; getan>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • das tut man nicht
  tego się nie robi, tak się nie postępuje
  das tut man nicht
 • was ist zu tun?
  co trzeba zrobić?
  was ist zu tun?
 • was tun?
  co robić?
  was tun?
 • hide examplesshow examples
 • robić
  tun arbeiten
  tun arbeiten
examples
examples
 • spełni(a)ć
  tun erfüllen
  tun erfüllen
examples
 • dokon(yw)aćGenitiv | dopełniacz gen
  tun vollbringen
  tun vollbringen
 • umieszczać <umieścić>, stawiać <postawić>, kłaść <położyć>und so weiter | i tak dalej, i temu podobneusw
  tun setzen, stellen usw umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  tun setzen, stellen usw umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
examples
examples
 • etwas tut es nicht mehr funktioniert nicht umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  … wysiadł, … wysiadła
  etwas tut es nicht mehr funktioniert nicht umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
 • etwas tut es auchoder | albo, lub od noch umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  jakośoder | albo, lub od jeszcze ujdzie
  etwas tut es auchoder | albo, lub od noch umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
examples
 • es tun mit jemandem schlafen umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  es tun mit jemandem schlafen umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
tun
intransitives Verb | czasownik nieprzechodni v/i <ich tu[e], tust, tut; du tat[e]st, tat, ihr tatet; tu[e]!, tut!; getan>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • so tun, als ob
  udawać, że
  so tun, als ob
 • tu doch nicht so! umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  nie udawaj Greka!
  tu doch nicht so! umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
tun
reflexives Verb | czasownik zwrotny v/r <ich tu[e], tust, tut; du tat[e]st, tat, ihr tatet; tu[e]!, tut!; getan>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • hier tut sich etwasoder | albo, lub od umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg , was, es tut sich hier etwas
  hier tut sich etwasoder | albo, lub od umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg , was, es tut sich hier etwas
Genüge tunDativ | celownik dat
<u>czynić zadośćDativ | celownik dat
Genüge tunDativ | celownik dat
dagegen kann man nichts tun
na to nie ma rady
dagegen kann man nichts tun
das hätte er nicht tun dürfen
das hätte er nicht tun dürfen
du hättest das nicht tun sollen
mieć (+Infinitiv | bezokolicznik inf)
du hättest das nicht tun sollen
alle Glieder tun mir weh
bolą mnie wszystkie kości
alle Glieder tun mir weh
keinen Handschlag tun
palcem nie kiwnąćperfektives Verb | czasownik dokonany pf
keinen Handschlag tun
das Richtige tun
postąpić właściwieoder | albo, lub od dobrze
das Richtige tun
Buße tun
odbywać pokutę
Buße tun
<po>prosić o przebaczenie (öffentlich publicznie)
Abbitte tun
am liebsten tunund so weiter | i tak dalej, i temu podobne usw
najchętniej robićund so weiter | i tak dalej, i temu podobne usw
am liebsten tunund so weiter | i tak dalej, i temu podobne usw
des Guten zu viel tun umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
przedobrzyćperfektives Verb | czasownik dokonany pf
des Guten zu viel tun umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
was er auch tun mag
cokolwiek by on nie zrobił
was er auch tun mag
być ciągle w ruchu, udawać zajętego
dopuszczać <-puścić>się niesprawiedliwości
unrecht tun
was soll man damit tun?
co z tym (fantem) zrobić?
was soll man damit tun?
was soll ich jetzt tun?
co mam teraz począć?
was soll ich jetzt tun?
nie wykazywać najmniejszego zainteresowania
Wichtigeres zu tun haben
mieć ważniejsze sprawy do załatwienia
Wichtigeres zu tun haben
jemandem Gutes tun
jemandem Gutes tun
etwas für die Allgemeinheit tun
zrobićperfektives Verb | czasownik dokonany pf coś dla dobra ogółu
etwas für die Allgemeinheit tun

"Tun" Polish translation

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: