German-Polish translation for "suchen"

"suchen" Polish translation

suchen
transitives Verb | czasownik przechodni v/t

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • Rat bei jemandem suchen
  zasięgać <-gnąć>rady uGenitiv | dopełniacz gen
  radzić sięGenitiv | dopełniacz gen
  Rat bei jemandem suchen
 • suchen zu (+Infinitiv | bezokolicznik inf)
  usiłować, starać się (+Infinitiv | bezokolicznik inf)
  suchen zu (+Infinitiv | bezokolicznik inf)
suchen
intransitives Verb | czasownik nieprzechodni v/i

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
Zerstreuungen suchen
szukać rozrywki
Zerstreuungen suchen
sein Heil suchen inDativ | celownik dat
szukać ratunkuoder | albo, lub od zbawienia (wLokativ | miejscownik lok)
sein Heil suchen inDativ | celownik dat
sobie (Plural | liczba mnogapl równych)
Streit suchen
szukać zwady
zadzierać umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
Streit suchen
eine Stecknadel im Heuhaufen suchen
szukać igły w stogu siana
eine Stecknadel im Heuhaufen suchen
Deckung suchen, in Deckung gehen
szukać ukrycia
Deckung suchen, in Deckung gehen
Abkühlung suchen
szukać ochłody
Abkühlung suchen
sexuelle Kontakte suchen
szukać kontaktów seksualnych
sexuelle Kontakte suchen
nie mieć równego
Mittel und Wege suchen zu (+Infinitiv | bezokolicznik inf)
chwytać się wszelkich sposobów, by (+Infinitiv | bezokolicznik inf)
Mittel und Wege suchen zu (+Infinitiv | bezokolicznik inf)
jemanden steckbrieflich suchen
ścigać kogoś listem gończym
jemanden steckbrieflich suchen
Schutz suchen
szukać schronienia (vorDativ | celownik dat gegen przedInstrumental | narzędnik inst odGenitiv | dopełniacz gen)
Schutz suchen
das Weite suchen
wziąć nogi za pas
das Weite suchen

"Suchen" Polish translation

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: