Polish-German translation for "jego"

"jego" German translation

jego
zaimek | Pronomen pronrodzaj męski | Maskulinum m <biernik | Akkusativakk>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • ihn
  jego
  jego
jego
zaimek | Pronomen pronrodzaj męski | Maskulinum m,rodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n <dopełniacz | Genitivgen>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • seiner
  jego
  jego
jego
zaimek | Pronomen pron <zaimek dzierżawczy | Possessivpronomenposs>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • sein
  jego
  jego
 • seine
  jego
  jego
examples
unikała jego towarzystwa
sie mied seine Gesellschaft
unikała jego towarzystwa
jego list rozczulił
sein Brief hat sie gerührt
jego list rozczulił
w jego obecności
in seiner Gegenwart
w jego obecności
jego gwiazda gaśnie
sein Stern sinkt, sein Stern ist im Sinken
jego gwiazda gaśnie
wybiła jego ostatnia godzina
wybiła jego ostatnia godzina
nie mogę już słuchać jego ciągłej krytyki
ich kann seine ständige Kritik nicht mehr hören
nie mogę już słuchać jego ciągłej krytyki
to produkt jego wyobraźni
das ist ein Produkt seiner Fantasie
to produkt jego wyobraźni
jego twarz spochmurniała
seine Miene hat sich verfinstert, sein Gesicht hat sich verdunkelt
jego twarz spochmurniała
za jego namową
auf seine Anregung
von ihm angestiftet
za jego namową
dokument trafił w jego ręce
das Dokument ist in seine Hände geraten
dokument trafił w jego ręce
jego twarz napłynęła krwią
das Blut schoss ihm ins Gesicht
jego twarz napłynęła krwią
w jego mniemaniu
seiner Ansicht nach
w jego mniemaniu
z jego punktu widzenia
aus seiner Sicht
z jego punktu widzenia
ona jest jego oczkiem w głowie
sie ist sein Liebling
ona jest jego oczkiem w głowie
podbiła jego serce
sie hat sein Herz erobert
podbiła jego serce
jego gniew skrupia się na dzieciach wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
seinen Ärger reagiert er an den Kindern ab
jego gniew skrupia się na dzieciach wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
teraz rozstrzygają się jego losy
jetzt entscheidet sich sein Schicksal
teraz rozstrzygają się jego losy
nie chciałbym być w jego skórze
ich möchte nicht in seiner Haut stecken
nie chciałbym być w jego skórze
jego oczy napłynęły łzami
seine Augen füllten sich mit Tränen, Tränen traten ihm in die Augen
jego oczy napłynęły łzami

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: