Polish-German translation for "siebie"

"siebie" German translation

siebie
zaimek | Pronomen pron <celownik | Dativdatmiejscownik | Lokativ lok sobie; dopełniacz | Genitivgenbiernik | Akkusativ akk siebie, się; narzędnik | Instrumentalinst sobą>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

  • sich
    siebie
    siebie
  • einander
    siebie
    siebie
examples
nabierać pewności siebie
selbstbewusster werden
nabierać pewności siebie
zapraszać do siebie
zu sich einladen
zapraszać do siebie
uważać na siebie
auf sich aufpassen
uważać na siebie
skazany na samego siebie
auf sich selbst angewiesen
skazany na samego siebie
an sich drücken
przyciskać do siebie
zu sich kommen
przychodzić do siebie
wiara w siebie
Selbstvertrauenrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich nwyraz zbiorowy | Kollektivwort koll
wiara w siebie
wydusić z siebiebiernik | Akkusativ akk
stammelnbiernik | Akkusativ akk
wydusić z siebiebiernik | Akkusativ akk
zachodzić na siebie
zachodzić na siebie
brać na siebie
auf sich nehmen
brać na siebie
(aneinander)kuscheln, schmusen
przytulać się do siebie
pewność siebie
Selbstsicherheitrodzaj żeński | Femininum f
pewność siebie
dokoła siebie
um sich (herum)
dokoła siebie
obok siebie

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: