German-Polish translation for "haben"

"haben" Polish translation

haben
v/aux <hast, hat, hatte; gehabt>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • ich habe geschlafen als Hilfsverb +Partizip Perfekt | imiesłów czasu przeszłego (dokonanego) pperf
  spałem, spałam
  ich habe geschlafen als Hilfsverb +Partizip Perfekt | imiesłów czasu przeszłego (dokonanego) pperf
 • du hast gegesen
  <z>jadłeś, <z>jadłaś
  du hast gegesen
 • ihr habt gesehen
  widzieliście
  widziałyścieSachform | forma niemęskosobowa sachf
  ihr habt gesehen
 • hide examplesshow examples
haben
transitives Verb | czasownik przechodni v/t <hast, hat, hatte; gehabt>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • mieć
  haben besitzen, aufweisen, bestehen usw
  haben besitzen, aufweisen, bestehen usw
 • posiadać
  haben besonders sein Eigen nennen
  haben besonders sein Eigen nennen
examples
examples
examples
 • es eilig haben
  es eilig haben
 • es nötig haben
  es nötig haben
 • sie haben es gut hier
  dobrze im tu (jest)
  sie haben es gut hier
 • hide examplesshow examples
examples
 • etwas ist noch zu haben
  można jeszcze otrzymaćoder | albo, lub od dostaćAkkusativ | biernik akk
  etwas ist noch zu haben
 • dafür ist er nicht zu haben umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  on na to nie pójdzie
  dafür ist er nicht zu haben umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
 • dafür ist er nicht zu haben
  on tego nie lubi
  dafür ist er nicht zu haben
 • hide examplesshow examples
examples
haben
reflexives Verb | czasownik zwrotny v/r <hast, hat, hatte; gehabt>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • hab dich nicht so! umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  nie rób ceregieli!
  hab dich nicht so! umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
 • und damit hat sichs
  na tym sprawa załatwiona
  und damit hat sichs
 • hat sich was!
  nie ma mowy!
  hat sich was!
examples
 • sie hat an ihm einen Freund mitPräposition | przyimek präp
  (ona) ma w nim przyjaciela
  sie hat an ihm einen Freund mitPräposition | przyimek präp
 • das hat er so an sich umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  das hat er so an sich umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
 • das hat nichts auf sich
  to nic nie znaczy
  das hat nichts auf sich
 • hide examplesshow examples
meist in Schiss haben
trząść portkami, mieć stracha
meist in Schiss haben
Krebs haben
mieć raka
Krebs haben
abzugeben haben
mieć na zbyciu
abzugeben haben
nötig habenAkkusativ | biernik akk
potrzebowaćGenitiv | dopełniacz gen
nötig habenAkkusativ | biernik akk
Dusel haben
mieć fart(a)
Dusel haben
Roststellen haben
miejscami pordzewiećperfektives Verb | czasownik dokonany pf
Roststellen haben
Lust haben (aufAkkusativ | biernik akk zu +Infinitiv | bezokolicznik inf)
mieć ochotęoder | albo, lub od chętkę (naAkkusativ | biernik akk +Infinitiv | bezokolicznik inf)
Lust haben (aufAkkusativ | biernik akk zu +Infinitiv | bezokolicznik inf)
Bammel haben
mieć pietra
Bammel haben
intus haben
zapamiętaćperfektives Verb | czasownik dokonany pf
intus haben
Gelegenheit haben (zu)
mieć okazję (Infinitiv | bezokolicznikinfGenitiv | dopełniacz gen doGenitiv | dopełniacz gen)
Gelegenheit haben (zu)
Zucker haben
być cukrzykiem
Zucker haben
einen Hochschulabschluss haben
mieć dyplom ukończenia wyższej uczelni
einen Hochschulabschluss haben
dicke haben
Heimweh haben (nach)
tęsknić (zaInstrumental | narzędnik inst)
Heimweh haben (nach)
Angst haben
być w strachu, odczuwać lęk
mieć stracha umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
Angst haben
Vertrauen haben
mieć zaufanie (zu doGenitiv | dopełniacz gen)
Vertrauen haben
Nachsicht haben (mit)
być wyrozumiałymoder | albo, lub od pobłażliwym (dlaGenitiv | dopełniacz gen)
Nachsicht haben (mit)
unrecht haben
nie mieć racji
unrecht haben
Glück haben
mieć szczęście (im Spiel do gry)
Glück haben

"Haben" Polish translation

Haben
Neutrum, sächlich | rodzaj nijaki n <-s; bpl>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • strona „ma”
  Haben Finanzen, Buchhaltung | finanse, księgowośćFIN
  Haben Finanzen, Buchhaltung | finanse, księgowośćFIN
Soll und Haben
Soll und Haben

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: