German-Polish translation for "setzen"

"setzen" Polish translation

setzen
transitives Verb | czasownik przechodni v/t <-zt>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • sadzać <posadzić>
  setzen auch | również, teża. Pflanze
  setzen auch | również, teża. Pflanze
 • składać <złożyć>
  setzen Buchdruck, Typografie | drukarstwoTYPO Unterschrift
  setzen Buchdruck, Typografie | drukarstwoTYPO Unterschrift
 • <po>stawić
  setzen Punkt, Denkmal
  setzen Punkt, Denkmal
 • wyznaczać <-czyć>
  setzen Frist
  setzen Frist
examples
setzen
reflexives Verb | czasownik zwrotny v/r <-zt>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • sich setzen
  siadać <usiąść>(auf einen Stuhl na krześle)
  sich setzen
 • sich setzen Staub, Mauer usw
  osiadać <osiąść>
  sich setzen Staub, Mauer usw
 • sich setzen anAkkusativ | biernik akk
  zasiadać <zasiąść>doGenitiv | dopełniacz gen
  sich setzen anAkkusativ | biernik akk
 • hide examplesshow examples
setzen
intransitives Verb | czasownik nieprzechodni v/i <-zt>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • stawiać <postawić>(aufAkkusativ | biernik akk naAkkusativ | biernik akk)
  setzen im Spielauch | również, też a.transitives Verb | czasownik przechodni v/t
  setzen im Spielauch | również, też a.transitives Verb | czasownik przechodni v/t
examples
 • setzen überAkkusativ | biernik akk auch | również, teża. sn, springen
  sadzić przezAkkusativ | biernik akk
  przesadzićperfektives Verb | czasownik dokonany pfAkkusativ | biernik akk
  setzen überAkkusativ | biernik akk auch | również, teża. sn, springen
 • gesetzt, dass … figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
  załóżmy, że
  gesetzt, dass … figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
etwas aufs Spiel setzen
ryzykowaćInstrumental | narzędnik inst,Akkusativ | biernik akk
etwas aufs Spiel setzen
in Kraft setzen
wprowadzać <-dzić>w życie
in Kraft setzen
in Klammern setzen
in Klammern setzen
jemanden außer Gefecht setzen
uczynićperfektives Verb | czasownik dokonany pf niezdolnym do (dalszej) walki
jemanden außer Gefecht setzen
alle Hebel in Bewegung setzen
poruszyćperfektives Verb | czasownik dokonany pf wszystkie sprężyny
alle Hebel in Bewegung setzen
Prioritäten setzen
ustalać <-lić>priorytety
Prioritäten setzen
aufs falsche Pferd setzen
stawiać <postawić>na złego konia
aufs falsche Pferd setzen
zatrzym(yw)ać, wyłączać <-czyć>
außer Betrieb setzen
ująćperfektives Verb | czasownik dokonany pf w cudzysłów
in Anführungszeichen setzen
auf Diät setzenAkkusativ | biernik akk
zalecać <-cić>dietęDativ | celownik dat
auf Diät setzenAkkusativ | biernik akk
jemandem eine Frist setzen
jemandem eine Frist setzen
sich in Positur setzenoder | albo, lub od umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg werfen
przyb(ie)rać postawę
sich in Positur setzenoder | albo, lub od umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg werfen
auf freien Fuß setzen
zwalniać <zwolnić>, wypuszczać <wypuścić>(na wolność)
auf freien Fuß setzen
auf die Straße setzen
<wy>eksmitować na brukoder | albo, lub od na ulicę
auf die Straße setzen
außer Kraft setzen
pozbawi(a)ć mocy obowiązującej, unieważni(a)ć
außer Kraft setzen
alles auf eine Karte setzen
postawićperfektives Verb | czasownik dokonany pf wszystko na jedną kartę
alles auf eine Karte setzen
jemanden ins Bild setzen (überAkkusativ | biernik akk)
zapoznaćperfektives Verb | czasownik dokonany pf (kogoś zInstrumental | narzędnik inst)
jemanden ins Bild setzen (überAkkusativ | biernik akk)
seine Hoffnung setzen
pokładać nadzieję (aufAkkusativ | biernik akk wLokativ | miejscownik lok)
seine Hoffnung setzen
in Gang bringenoder | albo, lub od setzen
puszczać <puścić>w ruch
in Gang bringenoder | albo, lub od setzen
sich einen Schuss setzen salopp, derb | wyraz pospolity, rubasznypop
zaćpać sięperfektives Verb | czasownik dokonany pf
sich einen Schuss setzen salopp, derb | wyraz pospolity, rubasznypop

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: