German-Polish translation for "alle"

"alle" Polish translation

alle
Plural | liczba mnoga pl

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • alle → see „all
  alle → see „all
alle
Adverb | przysłówek adv

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • … ist alle umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  skończył (-ła, -ło) się
  … ist alle umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
 • … sind alle
  skończyły się, już nie maGenitiv | dopełniacz gen
  … sind alle
 • … wird alle
  … kończy się
  … wird alle
alle Rekorde brechen
<po>bić wszystkie rekordy
alle Rekorde brechen
alle Leute
alle Leute
alle Welt
alle Glieder tun mir weh
bolą mnie wszystkie kości
alle Glieder tun mir weh
bez zarzutu!, jestem pełen uznania!
alle Achtung!
alle Welt
alle + Zahl
co
alle + Zahl
powystrzelaćperfektives Verb | czasownik dokonany pf wszystkich
alle abknallen
wszelkie prawa zastrzeżone
für die Ewigkeit, bis in alle Ewigkeit
na wieki
für die Ewigkeit, bis in alle Ewigkeit
nicht alle Tassen im Schrank haben
nie mieć piątej klepki
nicht alle Tassen im Schrank haben
auf alle Fälle
auf alle Fälle
alle drei Jahre
alle drei Jahre
über alle Maßen
ze wszech miar, nad miarę
über alle Maßen
alle Mann
alle Mann
alle Erwartungen übertreffen
przechodzić <przejść>wszelkie oczekiwania
alle Erwartungen übertreffen
alle Augenblicke
alle Augenblicke
er ist längst über alle Berge
on już dawno ulotnił się bez śladu
er ist längst über alle Berge
für uns alle
dla nas wszystkich
für uns alle
alle Anwesenden
wszyscy obecni
alle Anwesenden

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: