German-Polish translation for "daran"

"daran" Polish translation

daran
Adverb | przysłówek adv

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • nadoder | albo, lub od przy tym, nadoder | albo, lub od przy nim (nią, nimi)
  daran arbeiten
  daran arbeiten
 • o tym
  daran denken
  daran denken
 • po tym
  daran erkennen
  daran erkennen
 • w to
  daran glauben, zweifeln
  daran glauben, zweifeln
 • na tym, na nim (niej, nich)
  daran hängen
  daran hängen
 • o to, o niego (nią, nich)
  daran lehnen, sich stoßen
  daran lehnen, sich stoßen
 • w tym, w nim (niej, nich)
  daran teilnehmen
  daran teilnehmen
examples
 • rieche daran
  powąchaj (to, tego)
  rieche daran
 • mir liegt viel daran
  bardzo mi na tym zależy
  mir liegt viel daran
 • nahe daran sein zu …
  omal nie
  być bliskimGenitiv | dopełniacz gen
  nahe daran sein zu …
 • hide examplesshow examples
ich denk(e) nicht daran!
ani myślę!
ich denk(e) nicht daran!
sie tut recht daran, ihm nicht zu glauben
ona słusznie mu nie wierzy
sie tut recht daran, ihm nicht zu glauben
ich bin daran unschuldig
ich bin daran unschuldig
mir liegt (viel) daran, zu erfahren
zależy mi (bardzo) na tym, żeby się dowiedzieć …
mir liegt (viel) daran, zu erfahren
daran ist nicht zu rütteln
sprawa skończona
daran ist nicht zu rütteln
daran ist nicht zu zweifeln
to nie podlega wątpliwości
daran ist nicht zu zweifeln
denk daran, dass …
nie zapomnij o tym, że
denk daran, dass …
sie täte gut daran, hierzubleiben
dobrze by zrobiła, pozostając tuoder | albo, lub od gdyby tu pozostała
sie täte gut daran, hierzubleiben
es liegt mir nichts daran
nie zależy mi na tym
es liegt mir nichts daran
daran soll es nicht liegen!
jeśli tylko o to chodzi!
daran soll es nicht liegen!
es liegt daran, dass
to polega na tym, że
es liegt daran, dass
er ist schuld daran, dass …
to jego wina, że
er ist schuld daran, dass …
daran ist etwas Wahres
w tym jest odrobina prawdy
daran ist etwas Wahres
er dachte nicht im Entferntesten daran, abzureisen
ani myślał o o tym, aby wyjechać
er dachte nicht im Entferntesten daran, abzureisen
nahe seinDativ | celownik dat nahe daran sein zu …
być bliskimGenitiv | dopełniacz gen
nahe seinDativ | celownik dat nahe daran sein zu …
das hinderte ihn nicht daran, zu …
to mu nie przeszkodziło (+Infinitiv | bezokolicznik inf)
das hinderte ihn nicht daran, zu …
daran kommt man nicht vorbei
tego nie da się ominąć
daran kommt man nicht vorbei

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: