Polish-German translation for "czy"

"czy" German translation

czy
<partikel>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • ob
  czy
  czy
 • oder
  czy spójnik | Konjunktionkonj
  czy spójnik | Konjunktionkonj
examples
 • czy to prawda?
  ist das wahr?
  czy to prawda?
 • czy wierzysz w to?
  glaubst du das?
  czy wierzysz w to?
 • tak czy inaczej
  so oder so
  tak czy inaczej
orzeł czy reszka?
Kopf oder Zahl?
orzeł czy reszka?
czy wolno zapytać?
darf man fragen?
czy wolno zapytać?
czy warto?
hat es Sinn?, ist es der Mühe wert?
ist es nötig?
czy warto?
tak czy siak
so oder so
tak czy siak
czy wiesz, jak on się nazywa?
weißt du, wie er heißt?
czy wiesz, jak on się nazywa?
taki czy owaki
egal welcher
taki czy owaki
czy bułki?
gibt es Brötchen?
czy bułki?
powiedz mi, czy …
sag mir, ob
powiedz mi, czy …
czy jest Bóg?
gibt es Gott?
czy jest Bóg?
so oder so
tak czy inaczej
czy to ty?
bist du das?
czy to ty?
czy dobrze trafiłam?
bin ich hier richtig?
czy dobrze trafiłam?
czy to prawda?
ist das wahr?
czy to prawda?
nie wiadomo, czy …
es ist nicht bekannt, ob …, man weiß nicht, ob
nie wiadomo, czy …
czy ma pan …?
haben Sie …?
czy ma pan …?
czy to jest państwa syn?
ist das Ihr Sohn?
czy to jest państwa syn?
czy mogę zapalić?
darf ich rauchen?
czy mogę zapalić?
czy mnie słychać?
kann man mich hören?
czy mnie słychać?
czy sobie coś wybrałeś?
hast du dir etwas ausgesucht?
czy sobie coś wybrałeś?

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: