German-Polish translation for "schlecht"

"schlecht" Polish translation

schlecht
Adjektiv | przymiotnik adj

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • zły
  schlecht
  kiepski, lichy umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  schlecht
  schlecht
 • zły
  schlecht böse
  schlecht böse
 • zły, brzydki
  schlecht Wetter
  schlecht Wetter
examples
 • schlecht werden Speise, Wetter
  psuć się
  schlecht werden Speise, Wetter
schlecht
Adverb | przysłówek adv

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • źle, kiepsko
  schlecht
  schlecht
examples
 • es steht schlecht um ihn
  z nim jest kiepsko
  es steht schlecht um ihn
 • mit … sieht es schlecht aus
  … stoi jeszcze pod znakiem zapytania
  mit … sieht es schlecht aus
 • mir wird schlecht
  robi mi się słabo
  mir wird schlecht
 • hide examplesshow examples
schlecht besucht
mający słabą frekwencję
schlecht besucht
mit jemandem schlecht auskommen
nie móc dojść do ładu zInstrumental | narzędnik inst
mit jemandem schlecht auskommen
schlecht schließen
kończyć się
schlecht schließen
gut, schlecht riechen
gut, schlecht riechen
du bist schlecht zu verstehen
du bist schlecht zu verstehen
schlecht geraten
nie uda(wa)ć się
schlecht geraten
es steht schlecht um ihn
es steht schlecht um ihn
schlecht sehen
schlecht sehen
das steht dir schlecht zu Gesicht
z tym ci nie do twarzy
das steht dir schlecht zu Gesicht
schlecht schließen
das Geschäft läuft schlecht
interes szwankuje
das Geschäft läuft schlecht
er ist schlecht zu Fuß
er ist schlecht zu Fuß
es ist um ihn schlecht bestellt
es ist um ihn schlecht bestellt
gut, schlecht gelaunt
w dobrym, złym humorze
gut, schlecht gelaunt
mir wird schlecht
mir wird schlecht
sich schlecht mit jemandem stehen
być w niezgodzie zInstrumental | narzędnik inst
sich schlecht mit jemandem stehen
schlecht denken vonDativ | celownik dat
źle myśleć oInstrumental | narzędnik inst
schlecht denken vonDativ | celownik dat
schlecht erzogen
źle wychowany (von / jemandem przezAkkusativ | biernik akk)
schlecht erzogen
gut, schlecht abschneiden (bei)
dobrze, źle się spisaćperfektives Verb | czasownik dokonany pf (naLokativ | miejscownik lok)
gut, schlecht abschneiden (bei)
schlecht angeschrieben sein (bei)
mieć przechlapane (uGenitiv | dopełniacz gen)
schlecht angeschrieben sein (bei)

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: