German-Polish translation for "wegen"

"wegen" Polish translation

wegen
Präposition | przyimek präp <Genitiv | dopełniaczgen,Dativ | celownik dat>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • z powoduGenitiv | dopełniacz gen
  wegen
  wegen
 • ze względu naAkkusativ | biernik akk
  wegen
  z uwagi naAkkusativ | biernik akk
  wegen
  wegen
examples
 • wegen schlechten Wetters
  z powodu złej pogody
  wegen schlechten Wetters
 • wegen des Geldes umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg wegen dem Geld
  ze względu na pieniądze
  wegen des Geldes umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg wegen dem Geld
 • des Vaters wegen
  ze względu na ojca
  des Vaters wegen
 • hide examplesshow examples
jemandem für, wegen etwas eine Rüge erteilen
udzielać <-lić>komuś nagany zaAkkusativ | biernik akk
jemandem für, wegen etwas eine Rüge erteilen
verschrie(e)n sein wegenoder | albo, lub od als …
być znanym zGenitiv | dopełniacz gen
być osławionymInstrumental | narzędnik inst
verschrie(e)n sein wegenoder | albo, lub od als …
wegen Beihilfe
za pomoc w zbrodni
wegen Beihilfe
von Staats wegen
von Staats wegen
er fällt wegen … aus
on musi pauzować z powoduGenitiv | dopełniacz gen
er fällt wegen … aus
jemanden an etwasAkkusativ | biernik akk wegen etwas mahnen
przypominać <-mnieć>komuś oLokativ | miejscownik lok
monitować kogoś oAkkusativ | biernik akk
jemanden an etwasAkkusativ | biernik akk wegen etwas mahnen
… wegen Mordes
… wegen Mordes
jemanden wegen etwas zur Rede stellen
<za>żądać od kogoś wyjaśnień co dooder | albo, lub od w sprawieGenitiv | dopełniacz gen
jemanden wegen etwas zur Rede stellen
jemanden für, wegen etwas rügen
<z>ganić kogoś zaAkkusativ | biernik akk
jemanden für, wegen etwas rügen
von Rechts wegen
von Rechts wegen
um jemanden, etwas in Sorge sein, sichDativ | celownik dat wegenoder | albo, lub od um jemanden, etwas Sorgen machen
niepokoić się (Instrumental | narzędnikinst oAkkusativ | biernik akk)
um jemanden, etwas in Sorge sein, sichDativ | celownik dat wegenoder | albo, lub od um jemanden, etwas Sorgen machen
aus Mangel, wegen Mangels an etwas
z brakuGenitiv | dopełniacz gen
aus Mangel, wegen Mangels an etwas
wegen Ungehorsams
wegen Ungehorsams
von Rechts wegen
zgodnie z literą prawa
von Rechts wegen
von Staats wegen
z ramienia państwa
von Staats wegen
z uwagi na znikomość
von Amts wegen
z urzędu
von Amts wegen
mit jemandem umoder | albo, lub od wegen etwas in Streit geraten
…kłótnić z kimś oAkkusativ | biernik akk
mit jemandem umoder | albo, lub od wegen etwas in Streit geraten

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: