Polish-German translation for "mi"

"mi" German translation

mi
zaimek | Pronomen pron <celownik | Dativdat>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • mir
  mi
  mi
examples
 • daj mi to!
  gib mir das!
  daj mi to!
 • podoba mi się
  es gefällt mir
  podoba mi się
ich schäme mich
wstyd mi
zaschło mi w gardle
meine Kehle ist ausgetrocknet
zaschło mi w gardle
potrzeba midopełniacz | Genitiv gen
ich brauchebiernik | Akkusativ akk
potrzeba midopełniacz | Genitiv gen
wyszły mi pieniądze wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
mein Geld ist alle, ich bin blank
wyszły mi pieniądze wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
wielkie mi rzeczy! wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
na und?, ach, was!
wielkie mi rzeczy! wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
zbrzydło mi czekanie
ich bin des Wartens überdrüssig geworden
zbrzydło mi czekanie
głowa mi puchnie
ich habe viel um die Ohren
głowa mi puchnie
skóra mi cierpnie
skóra mi cierpnie
mir ist schwindlig
słabo mi
nudzi mi się
mir ist langweilig
nudzi mi się
przepadła mi szansa
ich habe die Chance vertan
przepadła mi szansa
smutno mi
ich bin traurig
smutno mi
karta mi nie idzie wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
ich habe kein Glück beim Kartenspielen
karta mi nie idzie wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
przeszkadza mi hałas
der Lärm stört mich
przeszkadza mi hałas
jest mi tęskno (dodopełniacz | Genitiv genalbo, lub | oder od zanarzędnik | Instrumental inst)
ich habe Sehnsucht, ich sehne mich (nachcelownik | Dativ dat)
jest mi tęskno (dodopełniacz | Genitiv genalbo, lub | oder od zanarzędnik | Instrumental inst)
bardzo mi smakuje
es schmeckt mir sehr
bardzo mi smakuje
wystarczy mi mały pokój
ein kleines Zimmer reicht mir, ein kleines Zimmer genügt mir
wystarczy mi mały pokój
es freut mich
miło mi
brak mi słów
mir fehlen die Worte
brak mi słów

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: