German-Polish translation for "stecken"

"stecken" Polish translation

stecken
transitives Verb | czasownik przechodni v/t

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • wtykać <wetknąć>(inAkkusativ | biernik akk doGenitiv | dopełniacz gen)
  stecken
  stecken
examples
 • wkładać <włożyć>
  stecken hineintun
  stecken hineintun
 • wpakowaćperfektives Verb | czasownik dokonany pf (auch | również, teża.umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufały umg in den Knast do ciupy)
  stecken hineinstopfen
  stecken hineinstopfen
 • upinać <upiąć>
  stecken Haar
  stecken Haar
 • przypinać <-piąć>(anAkkusativ | biernik akk doGenitiv | dopełniacz gen)
  stecken befestigen
  stecken befestigen
stecken
intransitives Verb | czasownik nieprzechodni v/i <a stak, gesteckt>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • tkwić (an, inDativ | celownik dat wLokativ | miejscownik lok)
  stecken
  stecken
 • siedzieć
  stecken Person umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  stecken Person umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
examples
examples
 • wo steckt er bloß?
  gdzież on jest?
  wo steckt er bloß?
 • dem Chef stecken, dass …
  donieść szefowi, żeoder | albo, lub od oLokativ | miejscownik lok
  dem Chef stecken, dass …
jemanden in die Tasche stecken
miećoder | albo, lub od trzymać kogoś w kieszeni
jemanden in die Tasche stecken
ich möchte nicht in ihrer Haut stecken
nie chciałbym być w jej skórze
ich möchte nicht in ihrer Haut stecken
etwas in den Busen stecken
schowaćperfektives Verb | czasownik dokonany pf za pazuchę
etwas in den Busen stecken
seine Nase in alles stecken
seine Nase in alles stecken
in Schulden stecken
siedzieć w długach
in Schulden stecken
in den Kinderschuhen stecken
byćoder | albo, lub od znajdować się w powijakach
in den Kinderschuhen stecken
etwas in Brand stecken
podpalićperfektives Verb | czasownik dokonany pfAkkusativ | biernik akk
etwas in Brand stecken
unter einer Decke stecken (mit)
być w zmowie (zInstrumental | narzędnik inst)
unter einer Decke stecken (mit)
in der Krise stecken
in der Krise stecken

"Stecken" Polish translation

Stecken
Maskulinum | rodzaj męski m regional | regionalnyreg

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

Dreck am Stecken haben
mieć brudne ręce
Dreck am Stecken haben

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: