German-Polish translation for "ziehen"

"ziehen" Polish translation

ziehen
transitives Verb | czasownik przechodni v/t <unregelmäßig | nieprawidłowyirr>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • <po>ciągnąć
  ziehen Sache, Person
  ziehen Sache, Person
 • ciągnąć
  ziehen Lose
  ziehen Lose
 • przeciągać <-gnąć>(auch | również, teża. durch etwas przezAkkusativ | biernik akk)
  ziehen Linie, Schnur
  ziehen Linie, Schnur
 • usuwać <usunąć>
  ziehen Zahn
  ziehen Zahn
 • wytyczać <-czyć>
  ziehen Grenze
  ziehen Grenze
 • sporządzać <-dzić>
  ziehen Finanzen, Buchhaltung | finanse, księgowośćFIN Bilanz
  ziehen Finanzen, Buchhaltung | finanse, księgowośćFIN Bilanz
 • <wy>kopać
  ziehen Graben
  ziehen Graben
 • <z>robić
  ziehen Scheitel
  ziehen Scheitel
 • zataczać <-toczyć>
  ziehen Kreise
  ziehen Kreise
 • <wy>budować
  ziehen Mauer
  ziehen Mauer
 • <wy>hodować
  ziehen Pflanzen, Tiere
  ziehen Pflanzen, Tiere
examples
 • den Hut ziehen
  ukłonić sięperfektives Verb | czasownik dokonany pf
  uchylając kapelusza
  den Hut ziehen
 • ein Gesicht ziehen
  wykrzywi(a)ć twarz
  ein Gesicht ziehen
 • einen Vergleich ziehen zwischenDativ | celownik dat und …Dativ | celownik dat figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
  porówn(yw)aćAkkusativ | biernik akk zInstrumental | narzędnik inst
  einen Vergleich ziehen zwischenDativ | celownik dat und …Dativ | celownik dat figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
examples
 • ziehen anAkkusativ | biernik akk mit Präpositionen
  ciągnąć (zaAkkusativ | biernik akk doGenitiv | dopełniacz gen)
  ziehen anAkkusativ | biernik akk mit Präpositionen
 • das Boot ans Ufer ziehen
  <przy>ciągnąć łódź do brzegu
  das Boot ans Ufer ziehen
 • jemanden an den Haaren ziehen
  jemanden an den Haaren ziehen
 • hide examplesshow examples
examples
 • es zieht (hier)
  tu jest przeciąg, tu ciągnie
  es zieht (hier)
 • es zog ihn zu …
  ciągnęło go doGenitiv | dopełniacz genoder | albo, lub od kuDativ | celownik dat
  es zog ihn zu …
ziehen
intransitives Verb | czasownik nieprzechodni v/i <unregelmäßig | nieprawidłowyirr>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • ciągnąć
  ziehen Pferd, Ofen, Motor
  ziehen Pferd, Ofen, Motor
examples
 • ciągnąć
  ziehen sein | (słowo posiłkowe)sn Wolken
  ziehen sein | (słowo posiłkowe)sn Wolken
 • <po>ciągnąć (zu naAkkusativ | biernik akk doGenitiv | dopełniacz gen)
  ziehen Demonstranten
  ziehen Demonstranten
examples
ziehen
reflexives Verb | czasownik zwrotny v/r <unregelmäßig | nieprawidłowyirr>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • sich ziehen räumlichund | i, oraz u. zeitlich
  ciągnąć się, przeciągać się (bis doGenitiv | dopełniacz gen)
  sich ziehen räumlichund | i, oraz u. zeitlich
gegen etwas zu Felde ziehen
prowadzić kampanię przeciwDativ | celownik dat
gegen etwas zu Felde ziehen
jemanden durch den Kakao ziehen
<z>robić balona (zGenitiv | dopełniacz gen)
jemanden durch den Kakao ziehen
alle Register ziehen
chwytać się wszelkich sposobów
alle Register ziehen
Blaseen werfen, ziehen
tworzyć pęcherzyki
Blaseen werfen, ziehen
Bilanz ziehen
zbilansowaćperfektives Verb | czasownik dokonany pfAkkusativ | biernik akk
Bilanz ziehen
Schlüsse ziehen (aus) …
wyprowadzać <-dzić>wnioski (zGenitiv | dopełniacz gen)
Schlüsse ziehen (aus) …
eine Schnute ziehen
<na>dąsać się
eine Schnute ziehen
in Mitleidenschaft ziehen
uszkadzać <uszkodzić>
in Mitleidenschaft ziehen
jemandem die Ohren lang ziehen
natrzećperfektives Verb | czasownik dokonany pf komuś uszu
jemandem die Ohren lang ziehen
ein Gesicht ziehen
przyb(ie)rać kwaśną minę
ein Gesicht ziehen
das große Los ziehen
wygraćperfektives Verb | czasownik dokonany pf wielki los
das große Los ziehen
Kreise ziehen
zataczać kręgi
Kreise ziehen
ins Kalkül ziehen
brać <wziąć>w rachubę
ins Kalkül ziehen
in Mitleidenschaft ziehen
narażać <-razić>na szkodę
in Mitleidenschaft ziehen
etwas in Erwägung ziehen
brać <wziąć>pod rozwagęAkkusativ | biernik akk
etwas in Erwägung ziehen
an Land ziehen
podłap(yw)ać
an Land ziehen
in seinen Bann ziehen
urzekać <urzec>
in seinen Bann ziehen
auf Flaschen ziehen
butelkować
auf Flaschen ziehen
Kreise ziehen
zakreślać koła
Kreise ziehen

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: