Polish-German translation for "nim"

"nim" German translation

nim
<spójnik | Konjunktionkonj>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

nim
zaimek | Pronomen pronrodzaj męski | Maskulinum m,rodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n <narzędnik | Instrumentalinstmiejscownik | Lokativ lok; zaimek | Pronomenpronliczba mnoga | Plural plcelownik | Dativ dat>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
  • z nim
    mit ihm
    z nim
  • o nim
    über ihn
    o nim
widać po nim, że
man sieht es ihm an, dass …
widać po nim, że
słuch o nim zaginął
man hört nichts mehr von ihm
słuch o nim zaginął
zawisło nad nim niebezpieczeństwo
ihm droht Gefahr, er schwebt in Gefahr
zawisło nad nim niebezpieczeństwo
wstrząsały nim dreszcze medycyna | MedizinMED
er hatte Schüttelfrost
wstrząsały nim dreszcze medycyna | MedizinMED
jest z nim źle
es steht schlecht um ihn
jest z nim źle
targały nim wątpliwości
er war hin und her gerissen
targały nim wątpliwości
kiepsko z nim
es steht schlecht um ihn
kiepsko z nim
tliła się w nim iskierka nadziei
eine letzte Hoffnung glomm noch in ihm
tliła się w nim iskierka nadziei
można z nim konie kraść
mit ihm kann man Pferde stehlen
można z nim konie kraść
z nim nie ma żartów
er versteht keinen Spaß
z nim nie ma żartów
wzbiera w nim gniew
ihn packt der Zorn, er ist von Zorn erfüllt (nabiernik | Akkusativ akk aufbiernik | Akkusativ akk)
wzbiera w nim gniew
nie znać było po nim, że
man sah ihm nicht an, dass …
nie znać było po nim, że
targał nim niepokój
die Unruhe plagte ihn
targał nim niepokój
co z nim będzie?
was wird mit ihm?
co z nim będzie?
ślad po nim zaginął
er ist spurlos verschwunden
ślad po nim zaginął
miała z nim same kłopoty
sie hatte mit ihm nuralbo, lub | oder od lauter Sorgen
miała z nim same kłopoty
można się po nim wszystkiego spodziewać
er ist zu allem fähig
można się po nim wszystkiego spodziewać
krucho z nim wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
es steht schlecht um ihn
krucho z nim wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
powtarzali za nim słowa przysięgi
sie sprachen ihm die Eidesformel nach
powtarzali za nim słowa przysięgi

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: