German-Polish translation for "kaum"

"kaum" Polish translation

kaum
Adverb | przysłówek adv

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • prawie (zupełnie) nie
  kaum fast nicht
  kaum fast nicht
 • chyba nie, zapewne nie
  kaum wohl nicht
  kaum wohl nicht
 • ledwo ledwo, zaledwie
  kaum mit Mühe, gerade noch
  kaum mit Mühe, gerade noch
examples
es gab kaum noch Wasser
wody prawie zupełnie nie było
es gab kaum noch Wasser
ledwieoder | albo, lub od ledwo dostrzegalny
kaum merklich
ledwie (do)słyszalny
kaum vernehmbar
kaum die Beine bewegen können
ledwo powłóczyć nogami
kaum die Beine bewegen können
sie kann etwas kaum erwarten
ona ledwo może się doczekaćGenitiv | dopełniacz gen
sie kann etwas kaum erwarten
das ist kaum vorstellbar
ledwie móc poruszyćperfektives Verb | czasownik dokonany pfInstrumental | narzędnik inst
ledwo wyczuwalny
kaum fühlbar
ich kann es kaum glauben
nie mogę w to uwierzyć
ich kann es kaum glauben
wohl kaum
wohl kaum
… istDativ | celownik dat kaum ähnlich
nie bardzo podobny doGenitiv | dopełniacz gen
… istDativ | celownik dat kaum ähnlich

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: