German-Polish translation for "fliegen"

"fliegen" Polish translation

fliegen
transitives Verb | czasownik przechodni v/t <flog, geflogen>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • przewozić <-wieźć>(samolotem)
  fliegen befördern
  fliegen befördern
 • pilotować, prowadzić (samolot)
  fliegen lenken
  fliegen lenken
 • latać (… Route na … trasie)
  fliegen auch | również, teża. sn
  fliegen auch | również, teża. sn
 • przelatywać <-lecieć>
  fliegen Strecke
  fliegen Strecke
examples
fliegen
intransitives Verb | czasownik nieprzechodni v/i <flog, geflogen; sein | (słowo posiłkowe)sn>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • <po>lecieć, latać (mit …Instrumental | narzędnik inst), (nach … doGenitiv | dopełniacz gen), (zum Mond na Księżyc)
  fliegen Vogel, Flugzeug usw
  fliegen Vogel, Flugzeug usw
 • wylatywać <wylecieć>(aus Berlin z Berlina), (aus dem, durch das Fenster z okna, przez okno)
  fliegen
  fliegen
examples
 • etwas fliegen (um)
  oblatywać <-lecieć>Akkusativ | biernikakk
  etwas fliegen (um)
 • etwas fliegen (um) Lächeln figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
  przemykać <-mknąć>(übers Gesicht po twarzy)
  etwas fliegen (um) Lächeln figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
 • etwas fliegen (um) Haare
  etwas fliegen (um) Haare
 • hide examplesshow examples
tief fliegen
lecieć nisko
tief fliegen
sich prügeln, dass die Fetzen fliegen
tłuc się, drzazgi lecą
sich prügeln, dass die Fetzen fliegen
in die Luft fliegen (jagen)
wyleciećperfektives Verb | czasownik dokonany pf (wysadzać <-dzić>) w powietrze
in die Luft fliegen (jagen)

"Fliegen" Polish translation

Fliegen
Neutrum, sächlich | rodzaj nijaki n <-s; bpl>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • latanie, lot
  Fliegen
  Fliegen
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen
upiecperfektives Verb | czasownik dokonany pf dwie pieczenie przy jednym ogniu
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: