German-Polish translation for "werfen"

"werfen" Polish translation

werfen
transitives Verb | czasownik przechodni v/t <wirft, warf, geworfen>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • rzucać <-cić>, ciskać <cisnąć>Akkusativ | biernikakk,Instrumental | narzędnik inst
  werfen Ball, Stein usw
  werfen Ball, Stein usw
examples
werfen
intransitives Verb | czasownik nieprzechodni v/i <wirft, warf, geworfen>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • mit einem Stein (nach jemandem, etwas) werfen
  rzucać <-cić>kamieniem (wAkkusativ | biernik akk)
  mit einem Stein (nach jemandem, etwas) werfen
 • mit Geld um sich werfen figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
  rzucać pieniędzmi na wszystkie strony
  mit Geld um sich werfen figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
werfen
reflexives Verb | czasownik zwrotny v/r <wirft, warf, geworfen>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • sich aufs Bett, ins Wasser werfen
  rzucić się na łóżko, do wody
  sich aufs Bett, ins Wasser werfen
 • sich auf etwasAkkusativ | biernik akk werfen figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
  rzucać <-cić>się naAkkusativ | biernik akk
  sich auf etwasAkkusativ | biernik akk werfen figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
 • sich werfen Holz
  sich werfen Holz
über Bord werfen
wyrzucać <-cić>za burtęauch | również, też a. figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
über Bord werfen
alles in einen Topf werfen
podciągać wszystko pod jeden strychulec, wrzucać wszystko do jednego worka
alles in einen Topf werfen
einen Blick werfen (auf, inAkkusativ | biernik akk)
obrzucić spojrzeniemAkkusativ | biernik akk
einen Blick werfen (auf, inAkkusativ | biernik akk)
Blaseen werfen, ziehen
tworzyć pęcherzyki
Blaseen werfen, ziehen
die Flinte ins Korn werfen
da(wa)ć za wygraną
die Flinte ins Korn werfen
über den Haufen werfen
przekreślićperfektives Verb | czasownik dokonany pfAkkusativ | biernik akk
über den Haufen werfen
jemandem Knüppel zwischen die Beine werfen
rzucać komuś kłody pod nogi
jemandem Knüppel zwischen die Beine werfen
Falten werfen
Falten werfen
ein Schlaglicht werfen (aufAkkusativ | biernik akk)
rzucać <-cić>światło (naAkkusativ | biernik akk)
ein Schlaglicht werfen (aufAkkusativ | biernik akk)
mit Geld um sich werfen
szastać pieniędzmi
mit Geld um sich werfen
sich in Gala werfen
wystąpićperfektives Verb | czasownik dokonany pf w pełnej gali
sich in Gala werfen
Anker werfen
zarzucać <-cić>kotwicę
Anker werfen
jemandem etwas in den Rachen werfen
rzucać <-cić>komuś w paszczęAkkusativ | biernik akk
jemandem etwas in den Rachen werfen
einen Blick werfen (auf, inAkkusativ | biernik akk)
rzucić okiem (naAkkusativ | biernik akk doGenitiv | dopełniacz gen)
einen Blick werfen (auf, inAkkusativ | biernik akk)
das Los werfen, ein Los ziehen
rzucać <-cić>, ciągnąć losy
das Los werfen, ein Los ziehen
sich in Positur setzenoder | albo, lub od umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg werfen
przyb(ie)rać postawę
sich in Positur setzenoder | albo, lub od umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg werfen
jemanden aus dem Gleis werfen
wytrącać <-cić>z utartego trybu (życia)
jemanden aus dem Gleis werfen
das Handtuch werfen
da(wa)ć za wygraną
das Handtuch werfen
etwas in den Müll werfen
wyrzucać <-cić>do śmieciAkkusativ | biernik akk
etwas in den Müll werfen
sich in Schale werfen
wyelegantować sięperfektives Verb | czasownik dokonany pf
wystroić sięperfektives Verb | czasownik dokonany pf
sich in Schale werfen

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!