German-Polish translation for "außer"

"außer" Polish translation

außer
Präposition | przyimek präp <Dativ | celownikdat>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • (o)próczGenitiv | dopełniacz gen
  außer
  pozaInstrumental | narzędnik inst
  außer
  außer
examples
außer
Konjunktion | spójnik konj

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • außer dass, außer wenn
  außer dass, außer wenn
wychodzić <wyjść>z użycia
außer Gebrauch kommen
außer Atem kommen
zadyszeć sięperfektives Verb | czasownik dokonany pf
außer Atem kommen
außer Hörweite
poza zasięgiem słyszalności
außer Hörweite
außer Acht lassenAkkusativ | biernik akk
nie zważać (naAkkusativ | biernik akk)
außer Acht lassenAkkusativ | biernik akk
außer Dienst
außer Haus
außer Haus
außer Kraft setzen
pozbawi(a)ć mocy obowiązującej, unieważni(a)ć
außer Kraft setzen
außer Konkurrenz
poza konkursem
außer Konkurrenz
außer sich vor Freude sein
nie posiadać się z radości
außer sich vor Freude sein
nie brać <wziąć>pod uwagę
außer Betracht lassen
wymknąć sięperfektives Verb | czasownik dokonany pf spod kontroli
außer Rand und Band sein
nie posiadać się (vor Freude z radości)
außer Rand und Band sein
zatrzym(yw)ać, wyłączać <-czyć>
außer Betrieb setzen
außer Landes gehen
wyjeżdżać <-jechać>z kraju
außer Landes gehen
außer Acht lassenAkkusativ | biernik akk
nie brać <wziąć>pod uwagęGenitiv | dopełniacz gen
außer Acht lassenAkkusativ | biernik akk
jemanden außer Gefecht setzen
uczynićperfektives Verb | czasownik dokonany pf niezdolnym do (dalszej) walki
jemanden außer Gefecht setzen
… ist außer Gefahr
niebezpieczeństwo dlaGenitiv | dopełniacz gen minęło
… ist außer Gefahr
jemanden außer Gefecht setzen
znokautowaćperfektives Verb | czasownik dokonany pf
jemanden außer Gefecht setzen
außer Haus
poza domem
außer Haus

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: