German-Polish translation for "darauf"

"darauf" Polish translation

darauf
Adverb | przysłówek adv

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • na tym, na nim (niej, nich)
  darauf auf dieser Stelle, Sache usw
  darauf auf dieser Stelle, Sache usw
 • na to, na niego (nią, nich)
  darauf auf diese Stelle, Sache usw
  darauf auf diese Stelle, Sache usw
 • w tym kierunku
  darauf in diese Richtung
  darauf in diese Richtung
 • potem, następnie
  darauf danach, dann
  darauf danach, dann
examples
gleich darauf
gleich darauf
wir wollen es nicht darauf ankommen lassen
wir wollen es nicht darauf ankommen lassen
es darauf angelegt haben zu …
zmierzać doGenitiv | dopełniacz gen
<z>robić wszystko, aby
es darauf angelegt haben zu …
darauf kannst du Gift nehmen!
na pewniaka!
darauf kannst du Gift nehmen!
der Unfall ist darauf zurückzuführen, dass …
wypadek tłumaczy się tym, że
der Unfall ist darauf zurückzuführen, dass …
sie war darauf versessen, es zu machen
zawzięła się, że to zrobi
sie war darauf versessen, es zu machen
darauf kann ich mir keinen Vers machen
tego nie mogę sobie wytłumaczyć
darauf kann ich mir keinen Vers machen
darauf kann ich mir keinen Reim machen
nie bardzo to rozumiem
darauf kann ich mir keinen Reim machen
tags darauf
następnego dnia, nazajutrz
tags darauf
am folgenden Tag, am Tag darauf
następnego dnia
am folgenden Tag, am Tag darauf
darauf brennen zu
palić się doGenitiv | dopełniacz gen
darauf brennen zu
ohne darauf zu achten, dass …
nie dbając o to, że
ohne darauf zu achten, dass …
wie kommst du darauf?
skąd ci to przyszło do głowy?
wie kommst du darauf?
wir kommen noch darauf zu sprechen
jeszcze pomówimy o tym
wir kommen noch darauf zu sprechen
darauf kommt es nicht an
to nie gra roli
darauf kommt es nicht an
darauf steht …
za to grozi …
darauf steht …
darauf bestehen, dass …
stanowczo żądać, domagać się, aby
darauf bestehen, dass …
darauf steht Gefängnis
za to grozi więzienie
darauf steht Gefängnis
mit Rücksicht darauf, dass
ze względu na to, że
mit Rücksicht darauf, dass
es kommt darauf an
zależnie od okoliczności
es kommt darauf an

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: