German-Czech translation for "sagen"

"sagen" Czech translation

sagen

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • povídat <-vĕdĕt>, říkat <říct>(zuDativ datDativ dat überAkkusativ akk oLokativ L)
  sagen
  sagen
examples
 • man sagt
  říká se, povídá se
  man sagt
 • wie gesagt
  jak bylo řečeno
  wie gesagt
 • er hat hier nichts zu sagen
  nemá do toho co mluvit
  er hat hier nichts zu sagen
 • hide examplesshow examples
Dank sagen
<po>dĕkovat, vyslovovat <-slovit>dík
Dank sagen
man muss sagen, dass …
(je) třeba říct, že …
man muss sagen, dass …
ohne ein Wort zu sagen
beze slova
ohne ein Wort zu sagen
was er auch sagen mag
cokoliv říká
was er auch sagen mag
et im Guten sagen
říkat <říct>co v dobrém
et im Guten sagen
Nein sagen
odpírat <odepřít>(zuDativ datAkkusativ akk)
Nein sagen
ich habe ihn sagen hören, dass …
slyšel jsem ho říkat, že …
ich habe ihn sagen hören, dass …
seine Meinung sagen
říkat <říct>své mínĕní
seine Meinung sagen
das kann man wohl sagen
to se přece říká
das kann man wohl sagen
ohne etwas zu sagen
beze slova
ohne etwas zu sagen
ich werde es ihm sagen
budu mu to říkat, řeknu mu to
ich werde es ihm sagen
kein Sterbenswortoder od Sterbenswörtchen sagen
neříkat <-říct>ani slůvko
kein Sterbenswortoder od Sterbenswörtchen sagen
keinen Mucks sagen familiär, umgangssprachlichumg
neříkat ani muk
keinen Mucks sagen familiär, umgangssprachlichumg
was willst du damit sagen?
co tím chceš říct?
was willst du damit sagen?
die Unwahrheit sagen
mluvit nepravdu
die Unwahrheit sagen
jsou lidé, kteří říkají
einige Leute sagen
jemandem et (glatt) ins Gesicht sagen
říkat <říct>komu co do očí
jemandem et (glatt) ins Gesicht sagen
Ja sagen zuDativ dat
souhlasit sInstrumental I
Ja sagen zuDativ dat
jemandem Lebewohl sagen
dát komu sbohem
jemandem Lebewohl sagen
die Wahrheit sagen
říkat <říct>pravdu
die Wahrheit sagen

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: