Czech-German translation for "v"

"v" German translation

v
, ve <4.>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • inDativ datoder odAkkusativ akk
  v
  v
 • um … (Uhr), anDativ dat
  v
  am, zu Zeitangabe, Tag
  v
  v
examples
placení v hotovosti
Barzahlungfeminin f
placení v hotovosti
v mezích
im Rahmen, innerhalb (der Grenzen)
v mezích
v letu figürlich, im übertragenen Sinnfig
in Eile, im Flug
v letu figürlich, im übertragenen Sinnfig
Wetterumsturz
být v kaši
in der Patsche sitzen
být v kaši
v dřepu
in Hockstellung
v dřepu
v kostce
v kostce
jednat v afektu
jednat v afektu
v celku
im Stück kaufen
v celku
v mžiku, mžikem
v mžiku, mžikem
v provozu
in Betrieb
v provozu
být v mizinĕ
žít v ilegalitĕ
in der Illegalität leben
žít v ilegalitĕ
v tajnosti
im Geheimen
v tajnosti
v skrytu
v skrytu
v osm
um acht (Uhr)
v osm
v podnájmu
v podnájmu
žít v exilu
im Exil leben
žít v exilu
v chůzi
im Gehen
v chůzi

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: