Danish-German translation for "sag"

"sag" German translation

sag
[saːʔ(j)]substantiv, navneord | Substantiv, substantivisch su <-en; -er>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • Sachehunkøn | feminin f
  sag
  sag
 • Angelegenheithunkøn | feminin f
  sag
  sag
 • Fallhankøn | maskulin m
  sag juridisk, retssprog | juristisch, RechtsspracheJUR
  Verfahrenintetkøn | Neutrum n
  sag juridisk, retssprog | juristisch, RechtsspracheJUR
  sag juridisk, retssprog | juristisch, RechtsspracheJUR
examples
 • søde sagerflertal | Plural pl
  Süßigkeitenflertal | Plural pl
  søde sagerflertal | Plural pl
 • anlægge sag juridisk, retssprog | juristisch, RechtsspracheJUR
  anlægge sag juridisk, retssprog | juristisch, RechtsspracheJUR
 • det er netop sagen
  das ist es eben
  det er netop sagen
 • hide examplesshow examples
være sikker i sin sag (sichdativ | Dativ dat)
seiner Sache sicher sein
være sikker i sin sag (sichdativ | Dativ dat)
yde en sag sin støtte
einer Sachedativ | Dativ dat
yde en sag sin støtte
med uforrettet sag
unverrichteter Dinge
med uforrettet sag
det er en smal sag for mig! dagligdags talesprog | familiär, umgangssprachlichumg
das ist mir ein Leichtes!
det er en smal sag for mig! dagligdags talesprog | familiär, umgangssprachlichumg
einer Sachedativ | Dativ dat
standse en sag
det er sin sag, at …
es ist nicht so einfach, …
det er sin sag, at …
sylte en sag i overført betydning | figürlich, im übertragenen Sinnfig
eine Sache hinhalten/verschleppen
noget | etwasetwas auf die lange Bank schieben
noget | etwasetwas auf Eis legen
sylte en sag i overført betydning | figürlich, im übertragenen Sinnfig
en sag for sig
eine Sache für sich
en sag for sig
hellige sig en sag
sich einer Sache widmen
hellige sig en sag
tale éns sag i overført betydning | figürlich, im übertragenen Sinnfig
für jemanden eintreten
tale éns sag i overført betydning | figürlich, im übertragenen Sinnfig
en let sag
ein Leichtes
en let sag
helhjertet ind for en sag
sich voll und ganz für eine Sache einsetzen
helhjertet ind for en sag
være vis i sin sag
seiner Sachegenitiv | Genitiv gen
være vis i sin sag
hun er inde i den sag
sie kennt sich in der Sache aus
sie weiß über die Sache Bescheid
hun er inde i den sag
anlægge sag mod én
jemanden verklagen
anlægge sag mod én
lægge sag an imod én
gegen jemanden Klage erheben
lægge sag an imod én
koge suppeen gammel sag i overført betydning | figürlich, im übertragenen Sinnfig
eine alte Geschichte (immer) wieder aufwärmen
koge suppeen gammel sag i overført betydning | figürlich, im übertragenen Sinnfig
einer besseren Sachegenitiv | Genitiv gen
der er noget muggent ved den sag
an dieser Sache istnoget | etwas etwas faul
der er noget muggent ved den sag
det er en anden sag
das ist (et)was anderes
det er en anden sag

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: