Polish-German translation for "chodzi��"

"chodzi��" German translation

jeśli
<spójnik | Konjunktionkonj>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • wenn
  jeśli
  jeśli
examples
 • jeśli chodzi obiernik | Akkusativ akk
  wasbiernik | Akkusativ akk betrifft, wasbiernik | Akkusativ akk anbelangt
  jeśli chodzi obiernik | Akkusativ akk
 • jeśli chodzi o mnie
  was mich betrifft
  jeśli chodzi o mnie
piechota
rodzaj żeński | Femininum f <-y; tylko liczba pojedyncza | ohne Pluralbpl>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • Infanterierodzaj żeński | Femininum f
  piechota subjareawojskowość | subjareaMilitär, militärischMIL
  piechota subjareawojskowość | subjareaMilitär, militärischMIL
examples
chodzić
<-dzę>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • chodzić wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
  zusammen sein (znarzędnik | Instrumental inst mitcelownik | Dativ dat)
  chodzić wyraz potoczny, poufały | umgangssprachlichumg
 • chodzić koło kogoś pielęgnować
  jemanden pflegen
  chodzić koło kogoś pielęgnować
 • chodzić pobiernik | Akkusativ akk
  holenbiernik | Akkusativ akk
  chodzić pobiernik | Akkusativ akk
 • hide examplesshow examples
sam
zaimek | Pronomen pron

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • selbst, allein
  sam samodzielny
  sam samodzielny
 • alleine
  sam bez innych
  sam bez innych
 • nur
  sam tylko
  sam tylko
examples