German-Polish translation for "Kind"

"Kind" Polish translation

Kind
Neutrum, sächlich | rodzaj nijaki n <-[e]s; -er>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • dziecko
  Kind
  dziecięNeutrum, sächlich | rodzaj nijaki n meist figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
  Kind
  dzieciak umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  Kind
  Kind
examples
das Kind fürchtet sich
obawiać sięGenitiv | dopełniacz gen
das Kind fürchtet sich
ein Kind bekommen
urodzićperfektives Verb | czasownik dokonany pf dziecko
ein Kind bekommen
das Kind bekommt Zähne
dziecku wyrzynają się (pierwsze) ząbki
das Kind bekommt Zähne
wessen Kind ist das?
czyje to dziecko?
wessen Kind ist das?
mit Kind und Kegel
(z) całą rodzinką
mit Kind und Kegel
ein schwer erziehbares Kind
trudne dziecko
ein schwer erziehbares Kind
ein Kind wegmachen
spędzać <-dzić>płód
ein Kind wegmachen
einem Kind die Brust geben
karmić dziecko piersią
einem Kind die Brust geben
das Kind weint, es ist hungrig
dziecko płacze, ono jest głodne
das Kind weint, es ist hungrig
das Kind fürchtet sich
das Kind fürchtet sich
eheliches Kind
dziecko ślubne
eheliches Kind
ein Kind abtreiben
spędzać <-dzić>płód
ein Kind abtreiben

Tell us what you think!

Do you like the Langenscheidt online dictionary?

Many thanks for your review!

Do you have any feedback regarding our online dictionaries?

Is a translation missing, have you noticed a mistake, or do you just want to leave some positive feedback? Please fill out the feedback form. Giving an email address is optional and, under our privacy policy, used only to handle your enquiry.

Please confirm you are human by ticking the checkbox.*

*Mandatory field

Please fill in the fields marked *.

Thank you for your feedback!

Visit us at: