Polish-German translation for "��wie��o"

"��wie��o" German translation

Did you mean wić, wiec or wsie?
o
Interjektion | wykrzyknik int

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • o
  o
  o
examples
 • o ja!, o doch!
  o tak!
  o ja!, o doch!
wie
Adverb | przysłówek adv

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • jak
  wie
  wie
 • jaki
  wie in Fragen nach Eigenschaft, Maß, Gradauch | również, też a.
  wie in Fragen nach Eigenschaft, Maß, Gradauch | również, też a.
examples
 • wie war es?
  jak było?
  wie war es?
 • wie geht es dir?
  jak się masz?
  wie geht es dir?
 • wie heißt du?
  jak ci na imię?
  wie heißt du?
 • hide examplesshow examples
 • jaki
  wie in Fragen nach der Eigenschaftdemonstrativ | wskazujący dem Maß, Gradauch | również, też a.
  wie in Fragen nach der Eigenschaftdemonstrativ | wskazujący dem Maß, Gradauch | również, też a.
examples
examples
 • …, wie? fragend am Satzende
  …, co?
  …, wie? fragend am Satzende
examples
 • wie schön! sehr, außerordentlich
  jak pięknie!
  wie schön! sehr, außerordentlich
 • wie schade!
  jaka szkoda!
  wie schade!
 • aber wie!, und wie! umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  aber wie!, und wie! umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
examples
wie
<Konjunktion | spójnikkonj>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • jak
  wie vergleichend
  co umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  wie vergleichend
  wie vergleichend
examples
weh
Interjektion | wykrzyknik int

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
 • o weh!
  Boże!, mój Boże!
  o weh!
o
wykrzyknik | Interjektion int

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
o
przyimek | Präposition präp <biernik | Akkusativakk>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • umbiernik | Akkusativ akk
  o
  o
 • überbiernik | Akkusativ akk
  o
  o
 • gegenbiernik | Akkusativ akk
  o
  o
 • überbiernik | Akkusativ akk
  o miejscownik | Lokativlok
  o miejscownik | Lokativlok
 • voncelownik | Dativ dat
  o
  o
examples
O
Abkürzung | skrót abk (= Osten)

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

Ginko
Maskulinum | rodzaj męski m <-s; -s>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • miłorząb
  Gink(g)o Botanik | botanikaBOT
  Gink(g)o Botanik | botanikaBOT
je
Interjektion | wykrzyknik int

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

examples
wiedzieć
<wiem>

Overview of all translations

(For more details, click/tap on the translation)

 • wissen (omiejscownik | Lokativ lok voncelownik | Dativ dat)
  wiedzieć
  wiedzieć
examples
 • skąd to wiesz?
  woher weißt du das?
  skąd to wiesz?
 • wiem, że
  ich weiß, dass …
  wiem, że
 • o ile wiem
  soviel ich weiß, meines Wissens
  o ile wiem
 • hide examplesshow examples